Svensk industri ingen miljöbov

Entreprenör Åren runt 1970 släppte svensk industri ut som mest koldioxid. Sedan dess har utsläppen mer än halverats samtidigt som produktionen har ökat med mer än 150 procent.

Svensk-industri-ingen-miljöbov