Med individen i fokus


Oscar Lundin möter Lennart Jönsson på Misa. Tema: arbetsliv, möjligheter och utveckling.