Om upphandlingar & valfrihet


Oscar Lundin träffar Stefan Holm från Almega. Tema: den offentliga marknaden, upphandlingar och valfrihet.