Skolengagemang


Oscar Lundin möter Ingrid Norrgren på Lunds dans- och musikalgymnasium. Tema: gymnasieskolan, ämnesbetyg mm.