Kan staten stimulera företagande?

Krönika Jag är skeptisk till statens inblandning i entreprenörskapets utveckling, därför att satsningar ofta görs på fel sätt som inte skapar bestående tillväxt, skriver Sofia Hagelin, serieentreprenören som driver modeföretaget Heart of Lovikka.

Sofia Hagelin

Regeringen har gett Pontus Braunerhjelm i uppdrag att se över innovations- och entreprenörskapsklimatet i Sverige. Jag ingår i referensgruppen till utredningen. Syftet är att se över förutsättningarna för att starta och driva företag i Sverige.

Jag frågar mig om staten ska vara inblandad i företagande. Finns det några stimulanssätt som fungerar? Jag har ett exempel på när det inte gick så bra. För ett par år sedan fanns det en möjlighet för företag att söka bidrag för tjänster som skulle gynna kvinnors företagande. De sökte kvinnliga företagare som skulle gå deras affärsutvecklingsprogram.

Varje träff skulle vara gemensam med andra kvinnliga företagare. Tyvärr var nivån på flera av de andra affärsidéerna förvånande låg. Jag och de andra företag som kanske hade störst potential att överleva tackade därför nej till att delta. Statens pengar gick till att utveckla de med sämst förutsättningar.

Ett betydligt bättre exempel är Tillväxtverkets satsning i fjol på affärsutvecklingscheckar. Små företag erbjöds möjlighet att söka pengar för att genomföra investeringar: till exempel rådgivning kring varumärkesstrategi, rekryteringshjälp eller liknande. 50 procent av den totala kostnaden fick man bekosta själv, 50 procent utgjorde affärsutvecklingschecken.

Tänk om man kunde utveckla denna tanke och låta andra företag bidra. Kanske reklambyråer och advokatbyråer är intresserade av att ställa upp med X antal rådgivningstimmar. Vinsten är stor både ur ett godhetsperspektiv - de hjälper entreprenörskapet att utvecklas - och ur ett affärsperspektiv - företagen som får rådgivning kan bli viktiga kunder på sikt.

Jag är skeptisk till statens inblandning i entreprenörskapets utveckling, därför att satsningar ofta görs på fel sätt som inte skapar bestående tillväxt. Men kan man hitta former där statens roll främst är att skapa gynnsamma förutsättningar för företagande så tror jag det kan fungera. Har du idéer på hur staten kan förbättra förutsättningarna för att starta och driva företag i Sverige? Hör av dig till mig!

Krönikör: Sofia Hagelin

Serieentreprenör som driver designföretaget Heart of Lovikka, som skapar modernt mode inspirerat av sticktraditionen i byn Lovikka.
Kontakta krönikören: sofia@heartoflovikka.se.

Sofia Hagelin