NYHET Publicerad

Politiker tar åt sig äran av högkonjunkturen

EKONOMIKRÖNIKAN Det råder högkonjunktur i Sverige. Arbetslösheten sjunker, investeringarna stiger och företagen rapporterar om brist på arbetskraft. Vi känner igen det från förr. Högkonjunkturer följer ett visst mönster och denna uppgång är inget undantag. Precis som vanligt försöker också politiker sola sig i högkonjunkturens glans. Detta genom att hänvisa till siffror som underförstått rör sig i rätt riktning på grund av den ekonomiska politiken, snarare än av högkonjunkturen som sådan.

Fredrik Carlgren

Fredrik Carlgren, chef för Ekonomifakta.

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hävdade exempelvis, redan sommaren 2016, att ungdomsarbetslösheten var den lägsta på 13 år. Hon hade rätt i sak, men frågan är hur mycket det hade att göra med den förda politiken. Regeringen hade vid det laget bara hunnit styra landet i lite mer än ett halvår på egen budget och den förmodligen största förändringen – höjningen av arbetsgivaravgiften för unga – hade snarast bidragit till att hålla tillbaka sysselsättningsuppgången.

Det här är inget svenskt fenomen naturligtvis. Det verkar ingå i politikens grundkurs världen över att ta åt sig äran av marknadsekonomins cykliska beteende. I alla fall när det pekar åt rätt håll. På andra sidan Atlanten har Trump gång efter annan uppvisat liknande beteende: Börsen når nya rekord på grund av att han sitter vid makten, starka jobbsiffror beror på en ”Trump bump” och lönerna för vanligt folk stiger igen. Listan kan göras nästan lika lång som hans twitterflöde. Statistik som han för mindre än ett år sedan kallade för bluff, används numera som helgjutna bevis på att hans politik fungerar. Detta trots att inte heller Trump lyckats få igenom särskilt många av sina reformer.

Parallellen ska visserligen inte dras alltför långt. Svensk politik och debatt är i mångt och mycket mer renhårig än amerikansk, men fenomenet att förväxla konjunkturella effekter för politiska stordåd är som sagt i det närmaste universell. Däremot finns det faktiskt vissa ovanliga företeelser med just denna högkonjunktur. Inte minst då med finans- och penningpolitiken.

Ända sedan Keynes dagar har ekonomer framhärdat att man måste bromsa i högkonjunktur och gasa i lågkonjunktur. Den ekonomiska politiken ska vara kontracyklisk. Idag verkar det dock som om denna gamla sanning har spelat ut sin roll. Nu befinner vi oss mitt i brinnande högkonjunktur samtidigt som reporäntan är negativ och statsbudgeten så pass frikostig att Konjunkturinstitutet gör bedömningen att åtstramningar krävs redan 2019. I makroekonomiska termer är detta upp- och nervända världen. Istället för att strama åt 2019, då toppen på högkonjunkturen med största sannolikhet har passerats, skulle man snarare göra det omvända: gasa. Och istället för att höja räntan nästa år skulle det, ur ett stabiliseringspolitiskt perspektiv, varit önskvärt att kunna göra det motsatta.

Problemet illustreras i diagrammet nedan. BNP-gapet, som visar var i konjunkturcykeln vi befinner oss, och reporäntan har följts åt ganska väl. När konjunkturen vänt ner har räntan följt efter och när BNP-gapet stigit har reporäntan gjort det samma. Efter 2014 har dock denna följsamhet upphört. Reporäntan har fortsatt att sjunka trots att konjunkturen vänt upp och väntas börja stiga ganska precis vid samma tillfälle som konjunkturen vänder nedåt igen. Tvärtemot hur det brukar vara.

Diagram hur BNP-gapet, som visar var i konjunkturcykeln vi befinner oss, och reporäntan har följts åt. När konjunkturen vänt ner har räntan följt efter och när BNP-gapet stigit har reporäntan gjort det samma. Efter 2014 har dock denna följsamhet upphört. Reporäntan har fortsatt att sjunka trots att konjunkturen vänt upp och väntas börja stiga ganska precis vid samma tillfälle som konjunkturen vänder nedåt igen. Tvärtemot hur det brukar vara.

Att dagens penningpolitik är så expansiv har naturligtvis sin förklaring i det låga inflationstrycket, och det är svårt att se hur Riksbanken skulle kunnat ha agerat annorlunda. Det är trots allt en väldigt otacksam och ovanlig situation man haft att hantera – normalt sett är ju inflationstrycket högt under en högkonjunktur. Inte heller den expansiva, rentav procykliska, finanspolitiken är utan logik. Fast här handlar det är inte om ekonomisk logik utan om väl beprövad politisk taktik. Det är helt enkelt svårt för politiker att avstå från att ge väljarna lite extra när valår närmar sig. Valfläsk med andra ord.

Om situationen utvecklas i enlighet med Konjunkturinstitutets prognos kanske det inte behöver gå så illa trots allt. Går luften ur högkonjunkturen långsamt, som diagrammet med den relativt flacka avmattningen av BNP-gapet antyder, kanske vi kan nå tillbaka till en situation med både mer normala räntenivåer och en statsbudget som lever upp till överskottsmålet; en situation där vi kommer ha möjlighet att agera när väl lågkonjunkturen åter sätter klorna i svensk ekonomi. Det knepiga blir om nedgången inträffar mer plötsligt, som vid finanskrisen 2008. Vid en sådan dramatisk händelseutveckling skulle handlingsfriheten vara ytterst inskränkt på grund av dagens expansiva ekonomiska politik. Det går helt enkelt inte att gasa mer när plattan redan tryckts i botten.

Annons

Fredrik Carlgren, chef för Ekonomifakta

Sajten Ekonomifakta.se vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten.

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

"Migrationsverkets regelverk påminner om terror"

KOMPETENSUTVISNINGARNA Johannes Tovatt driver en arkitektbyrå och riskerar att bli av med en av sina topparkitekter, på grund av Migrationsverkets regelverk. "Processen påminner om terror. Jag ser ju på henne hur hon mår", säger han.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

KONKURRENS Landskrona kommun har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete med så kallade extratjänster som betalas av staten. Det sätter konkurrensen ur spel, menar Sveriges Tvätteriförbund.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

”Gymnasieministern drar förhastade slutsatser om glädjebetyg”

VINSTER I VÄLFÄRDEN Gymnasieminister Anna Ekström anklagar friskolorna för glädjebetyg – hänvisar till rapport som saknar analys.
NYHET Publicerad:

Bil Sweden: “Brexit kommer att slå negativt”

BREXIT Svensk fordonsindustri är en av de sektorer som riskerar att drabbas hårdast av Brexit. Det visar en ny rapport från myndigheten Kommerskollegium som presenterades under torsdagen. "Det kan blir stora problem", säger Mattias Bergman, vd Bil Sweden.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.
NYHET Publicerad:

Miljöministern KU-anmäld för påhopp på Svenskt Flyg

KLIMAT Miljöminister Karolina Skog, MP, krävde i Dagens Nyheter att statliga Swedavia och Luftfartsverket lämnar branschorganisationen Svenskt Flyg. "Ett angrepp ovärdigt en minister", anser Svenskt Flygs ordförande Niklas Nordström. På fredagseftermiddagen KU-anmäldes Skog för ministerstyre.
NYHET Publicerad:

Sänkte sin lön för att företaget skulle överleva – utvisas

KOMPETENSUTVISNINGAR Entreprenören Ahmed Alnomany behövde sänka sin lön för att företaget skulle överleva. "Lönen var för låg" säger Migrationsverket och utvisar honom.
NYHET Publicerad:

Kjell-Olof Feldt: "Vinsttaket är värre än löntagarfonderna"

VÄLFÄRD Kjell-Olof Feldt, tidigare ordföranden för Friskolornas riksförbund och Sveriges finansminister, kommer med hård kritik mot regeringens och vänsterpartiets förslag om ett vinsttak i den privata välfärden. Han menar att förslaget i princip utgör ett vinstförbud, vilket är ett radikalt politiskt beslut som inte ens togs under den heta striden om löntagarfonderna, enligt honom.
NYHET Publicerad:

"Tillsynen av kör- och vilotider måste verklighetsanpassas"

DEBATT Det behövs ett mer verklighetsanpassat system för kör- och vilotidsregler, skriver Anna Grönlund på Transportföretagen. Och tack vare en aktuell dom i Kammarrätten kan det nu bli möjlighet, konstaterar hon.
NYHET Publicerad:

Få företag redo för skilsmässan

HALLÅ DÄR Att företagsägare separerar kan vara ett av de större hoten mot svenska företag, enligt forskarna Kajsa Haag och Hanna Almlöf. "En skilsmässa kan få effekter som negativt påverkar inte bara ägaren och eventuella delägare, utan i förlängningen också anställda, leverantörer och kunder".
NYHET Publicerad:

Två lärare i bråk med Academedia - nu kan det bli rättssak

SKOLA Två Academedialärare betedde sig hotfullt mot sina kollegor och använde arbetstid åt att sprida politiska budskap. Nu vill en tidigare förbundsjurist på Lärarförbundet att fallet prövas i domstol eftersom han anser att Academedia bryter mot meddelarskyddet. Kommunikationsdirektör Paula Hammerskog menar att det inte handlar om meddelarskydd utan om att företaget måste ha en bra arbetsmiljö.
NYHET Publicerad:

"Gråsossen" som värnar vinst i välfärden

PROFIL När Göran Gruber började på Aleris lasarett i Motala innebar det mer än en ny arbetsplats. Den 60-årige kirurgen var tvungen att ompröva sin politiska kompass och syn på vinster i välfärden. "Man kan väl säga att jag fick alla mina fördomar motbevisade", säger han.
NYHET Publicerad:

Monaco nästa för AQ Group

TÄVLING När ABB lade ner startade företaget. Sedan dess har AQ Group levererat vinst varje kvartal i 24 år. I går vann de dessutom SM i företagsamhet, Entrepreneur of The Year. Nu väntar världsfinalen i Monaco.