Populismens tid är här

41

Företagsamt

Populismen ställer grupper mot grupper. Den kommer från höger och vänster. Den exploaterar orättvisor och skapar motsättningar. I USA vann Trump med sina förenklade oneliners om invandrare, muslimer och etablissemanget. De brittiska Brexitförespråkarna likaså. Här hemma saknar vi tyvärr inte heller populister. Det får vi entreprenörer ofta uppleva. Medborgarnas intressen ställs mot företagarnas. Inte minst i debatten om vinster i välfärden.
Uttalanden från ledande politiker som ”vinster är stöld från folket” och ”skattepengar ska gå till vården och inte till vinster” färgar debattklimatet.
Som ledare är det lätt att frestas av att ta till det populistiska greppet. Men är det ansvarsfullt? Nej. Alla viktiga samhällsfrågor är komplexa och behöver belysas från många håll. Slagkraftiga tweets behöver bemötas på ett nyanserat sätt, även om det är svårt.
Hur gör man då? Ska man svara med samma mynt?
Eftersom grunden för populismen är motsättningen, tror jag att det är här man måste börja. Finns det en motsättning mellan företagaren och samhället, mellan chefen och medarbetaren, mellan lönsamhet och kvalitet? Nej, inte som jag ser det.
Det är det som är utmaningen att förklara. Här har vi alla entreprenörer en viktig uppgift.
Vi måste sticka hål på myten om motsättningen som populisterna odlar. Ska vi lyckas med det behöver vi ta diskussionen. Inte med populisterna, utan med dem som populisterna försöker manipulera. Vi måste möta dem med respekt, förståelse och inlevelse. Med nyanser och fakta. I den verksamhet som vi leder. På ”golvet”, i fikarummet och på personalmötet.

Om krönikören

Driver vårdcentralen Ekeby Hälsocenter i Uppsala. Hans förebilder:De som vågar bryta omgivningens förutfattade meningar om hur allt ska vara.

Mats Brolin