Vill du höras från Riksdagens talarstol?

22

Företagsamt Så är det då mindre än ett år till nästa val. Så många av oss håller tyst och gnetar på. Vår röst blir inte hörd. Som företagare kan det vara känsligt att uttala sig eftersom det kan störa våra relationer till kunder och beslutsfattare. Men vi måste ändå.

Mats Brolin, Ekeby Hälsocenter

Så är det då mindre än ett år till nästa val. I de etablerade medierna pågår diskussioner och debatter. Journalister beskriver, kommenterar och analyserar. I de sociala medierna flödar det av sanna och falska fakta. Trams blandas med seriösa åsikter. De politiska partierna slipar på sina argument och PR-strategier.

Stora, väloljade och resursstarka mediamaskinerier dit de flesta av oss företagare inte hör. Så många av oss håller tyst och gnetar på medan politiker och redaktioner ostört får köra sina race. Vår röst blir inte hörd. Våra erfarenheter och behov inte belysta.

Men sällan har politiken berört oss företagare mer än nu.

Det bubblar av olika mer eller mindre tydliga förslag från olika partier. Skatter, bidrag och vinstförbud. Hållbarhet, miljö och arbetsrätt. Idéer och förslag som direkt kan avgöra vår framtid som företagare, entreprenörer och arbetsgivare. Förslag som påverkar, hämmar och i värsta fall hindrar företagarnas möjligheter att driva, utveckla och planera för framtiden.

Så vi måste delta i diskussionerna. Men det är som sagt inte lätt.

Som företagare kan det vara känsligt att uttala sig eftersom det kan störa våra relationer till kunder och beslutsfattare. Seriösa inlägg kräver också att man sätter sig in i de ofta komplicerade förslagen, det kostar tid som inte finns. Men vi måste ändå.

Så nu uppmanar jag mig själv och alla er andra att dra våra strån till stacken. Kontakta politiker, bjud in dem till era verksamheter och berätta om era villkor. Skriv debattartiklar, delta i paneldebatter och prata med journalister. Gå gärna ihop med kollegor och konkurrenter, så väger det tyngre.

Jag lovar, det kommer att ge resultat! Ni kommer att få höra era argument från Riksdagens talarstol. Partiutspel och lagförslag kommer att förändras. Allmänheten kommer bättre att förstå varför politiken måste ta hänsyn till företagarna. Och vi kommer att få större chanser att bidra till ett bättre samhälle.

Mats Brolin