Carl Jan om regelkrånglet: Håller på att dränkas i byråkrati

Carl Jan Granqvist
Foto: Fredrik Sandberg/TT
1.884k

regelkrångel Den tv-aktuelle mat- och vinkonnässören Carl Jan Granqvist riktar skarp kritik mot företagens regelkrångel. ”Man måste känna sig stimulerad av att arbeta. Nu håller vi på att dränkas i byråkrati”, säger han.

Regelkrånglet tar sig uttryck i olika former i det svenska näringslivet. För stjärnkrögaren Carl Jan Granqvist, som genom åren har byggt upp ett långt cv inom besöksnäringen, riskerar en ökad regelbörda att göra det allt svårare att ägna sig åt kärnverksamheten, berättar han.

– Svenska företagare och myndigheter håller på att dränkas i byråkrati. När Restauranghögskolan startade kostade byråkratin cirka 10 procent av budgeten. När Måltidens hus i Grythyttan invigdes med sitt Campus 1994 kostade den byråkratiska överbyggnaden 30 procent av budgeten. I dag närmar sig den administrativa överbyggnaden i den akademiska världen 60 procent. Cirka 40 procent av anslagen går till studenternas undervisning, säger han.

Han har också sett påtagliga förändringar i andra verksamheters som Vinkällaren Grappe och Saxå bruk. Allt från alkohollagar, nya krav i dataskyddslagen GDPR till att ordna ett arrendeavtal. 

– I fallet med ett pågående arrendeavtal inom min skogs- och markförvaltning. Förr räckte det med att använda sunt förnuft, men nu måste vi anlita advokater och redovisningskonsulter för att veta vilka regler som skall följas. Eftersom det finns så många infallsvinklar i varje fråga så måste de i sin tur alltid konsultera med sina jurister om vissa frågor. Då kan det ta 3–4 dagar innan man får ett besked, säger han och fortsätter:

– Snart finns det inga pengar kvar till verksamheten, statens tjänstemän slukar stora delar av driftsbudgeten.

Regelkrånglet sträcker sig även till hans roll som markägare, berättar han.

– Där är reglerna massiva och det lutar allt mer mot att staten snart äger vår mark och att vi ägare förvaltar den till allmänhetens fromma.

Carl Jan Granqvist är en av många som dras med omfattande administrativa bördor, visar arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringslivs företagarpanel för fjärde kvartalet. Här framgår det att alla utöver 13 procent av företagen anser att regelbördan kostar företag både tid och pengar. Generellt är det bygglov, arbetsmiljö- och arbetsrättsregler, personalliggare och miljötillstånd, som anses mest betungande.

Det handlar inte bara om att hålla koll på alla regler, utan även det ökade antal personer i offentlig sektor som handlägger alla processer, menar Granqvist.

– Som småföretagare lever vi genom våra nätverk. På senare tid har jag upplevt att chefer byts ut relativt ofta vilket innebär att frågor måste omaktualiseras, dessutom är det flera personer måste fatta beslut i samma fråga. Det innebär att det ideligen skapas nya kontakter att handskas med samt att bygga förtroende inför. Detta belastar mig med 50–100 mejl om dagen. Att driva företag måste vara lustbetonat och man måste känna sig stimulerad, det är en livsstil, inget jobb.

Gabriel Cardona Cervantes