Ny rapport: Så ska kompetensutvisningarna stoppas

Tayyab Shabab, Ali Omumi, Peter Lincoln.
Tayyab Shabab, Ali Omumi, Peter Lincoln.
1.039k

Kompetensutvisningarna Under de senaste åren har Sverige drabbats av kompetensutvisningar. Men i en ny rapport presenteras förslag kring hur Migrationsverket och kommande regeringen kan stoppa att fler drabbas.

artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
Foto: Ernst Henry Photography AB
Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.
Patrik Karlsson
Foto: Ernst Henry Photography AB
Patrik Karlsson
Cecilia Wingård
Foto: Robert Zachrisson
Cecilia Wingård
Lena-Liisa Tengblad, vd på branschorganisationen Gröna arbetsgivare
Foto: Niklas Palmklint
Lena-Liisa Tengblad, vd på branschorganisationen Gröna

Tayyab Shabab, Ali Omumi och Peter Lincoln är bara några av de personer som under de senaste åren utvisats – trots att de haft arbetsgivare som kämpat för att behålla deras kompetens. Kompetensutvisningarna har under de senaste åren blivit ett vedertaget begrepp som används flitigt i diskussioner om arbetskraftsinvandring och arbetsmarknadspolitik.

I slutet av 2017 kom två domar i Migrationsöverdomstolen som många trodde skulle bli lösningen på problematiken och stoppa kompetensutvisningarna. Men som Entreprenör skrivit om flera gånger tidigare, blev domarna ingen lösning och arbetstagare fortsätter att utvisas.

Nu hoppas arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv att kompetensutvisningarna ska få ett stopp. I en ny rapport presenteras förslag på en rad förändringar på hur Migrationsverket kan ändra tillämpningen och vad den kommande regeringen kan göra. Rapporten presenteras tio år efter att regelverket förändrades för rekrytering av utomeuropeisk arbetskraft.

– Under de här tio åren som de nya reglerna har gällt har det blivit tydligt att regelverket och dess tillämpning har en del uppenbara brister, sa rapportförfattaren Amelie Berg under ett seminarium där rapporten presenterades.

Arbetsgivare brottas fortfarande med otydliga regler och komplex byråkrati vilket sprider en osäkerhet kring förutsättningarna att kunna rekrytera internationell kompetens, menar rapportförfattarna.

Bland annat föreslår Svenskt Näringsliv att Migrationsverket prioriterar handläggningen av arbetstillstånd och fördjupar kunskapen om förutsättningarna på arbetsmarknaden.

– Våra förslag är konkreta men det går inte att bara ta till sig en av åtgärderna. Det är mycket mer som måste göras för att förändra situationen, sa Patrik Karlsson, rapportförfattare.

Lena-Liisa Tengblad, vd på branschorganisationen Gröna arbetsgivare, menar att kompetensbristen är stor bland deras medlemsföretag och de är beroende av att kunna rekrytera utanför EU.

– Det här är en otroligt jobbig fråga för många av våra medlemsföretag. Ofta är det små företag, där ägaren arbetar operativt, vilket gör det här till en betungande arbetsuppgift. Och ser vi även till problematiken med handläggningstillstånd för säsongsanställda är det inte så svårt att förstå hur otroligt svår den här frågan är.

Från politiskt håll har det även lyfts fram att arbetskraftsinvandring till yrken utan särskilda kvalifikationer ska stoppas. Det har fått Cecilia Wingård, vd på Såstaholm Hotell & Konferens, att reagera. Hon menar att det finns en syn på låg- och högkvalificerad arbetskraft som är skadlig.

– För oss är de som städar, diskar och serverar otroligt viktiga för verksamheten. Det spelar ingen roll var de kommer ifrån – så länge de har de kompetenserna som vi behöver. Att det kategoriseras vad som är låg- och högkvalificerade jobb är en märklig syn, sa hon på seminariet.

Även Patrik Karlsson håller med om att frågan om vem som har högkvalificerad arbetskraft är problematisk.

– Det skiljer sig otroligt mycket mellan olika branscher. Det som skogsnäringen anser är spetskompetens betyder inte att det anses som spetskompetens inom it-sektorn – och tvärt om. Grunden måste ligga i företagets behov.

Vinit Malhotra, konsultchef Dynamo Consulting, rönte stor uppmärksamhet när de som arbetsgivare kämpade för att få behålla utvecklaren Tayyab Shabab. Anledningen till Tayyab Shababs utvisning var att en tidigare arbetsgivare missat att betala tjänstepension.

– Han var en av våra bästa utvecklare, och vi kämpade verkligen för honom. Och nu känner vi oro varje gång någon ska söka förlängning. Det snåriga regelverket betyder även att vi får lägga väldigt mycket administrativt arbete på de här frågorna.

Han berättade vidare att han märkt av att Sverige fått ett dåligt rykte internationellt.

– Vi försökte precis anställa en utvecklare från Pakistan som hade helt rätt kompetens för oss men hans första fråga var: Hur är det egentligen i Sverige? Han hade läst om Tayyab och visste att han lämnat Sverige för Tyskland och Berlin. Det är svårt att något som vi inte kan styra ska påverka de som vi vill och behöver anställa, sa han. 

Dynamo Consulting har nu blivit certifierade som arbetsgivare vilket har förkortat handläggningstiderna men fortfarande finns det käppar i hjulet, berättade Vinit Malhotra. I rapporten från Svenskt Näringsliv finns bland annat ett förslag om att slopa kravet på ett fackligt yttrande, vilket nu blivit problematiskt för Dynamo Consulting.

– Vi anställde en utvecklare för två år sedan och trots att hans lön godkändes av facket så anser de nu att han inte tjänar tillräckligt. Vi tycker att de borde se över hela hans anställningsvillkor och ta ställning till den. Han tjänar bra, har alla försäkringar och tar del av ett bonussystem. Vi håller fortfarande hoppet uppe om att det löser sig men bara känslan av att facket ska kunna stoppa en förlängning av ett arbetstillstånd är jättekonstigt.

Här finns hela rapporten

Frida Nygren