Få företag redo för skilsmässan

64

Hallå där Att företagsägare separerar utgör ett hot mot svenska företag, enligt forskarna Kajsa Haag och Hanna Almlöf, vid CeFEO på Internationella Handelshögskolan i Jönköping. "En skilsmässa kan få effekter som negativt påverkar inte bara ägaren och eventuella delägare, utan i förlängningen också anställda, leverantörer och kunder".

Kajsa Haag och Hanna Almlöf
Foto: Anna Hållams
Kajsa Haag och Hanna Almlöf.

Varför har ni inriktat er forskning på just skilsmässor?

– Familjeföretag är den vanligaste företagsformen i Sverige samtidigt som skilsmässostatistiken ligger runt femtio procent. En skilsmässa kan få effekter som negativt påverkar inte bara ägaren och eventuella delägare, utan i förlängningen också anställda, leverantörer och kunder om företagets fortlevnad äventyras.

Hur kan en skilsmässa ställa till det för ett företag?

– Alla tillgångar ska delas i skilsmässan – så även företaget. Som ägare i aktiebolag är det viktigt att vara medveten om att aktierna i ett aktiebolag ingår i en bodelning. Värdet på aktierna ska, enligt utgångpunkten, motsvara bolagets marknadsvärde. Om företaget exempelvis äger en fastighet eller en maskinpark är värdet snabbt uppe i mångmiljonbelopp.

Vad händer då om företaget dras in i en skilsmässa?

– Den enklaste lösningen är oftast att förtagaren direkt kompenserar maken och ensam behåller företaget. Tyvärr finns inte alltid sådana belopp att tillgå. Då kvarstår alternativen att försöka låna ihop pengarna, avtala om att senarelägga och/eller dela upp betalningen eller att dela på aktieinnehavet.

– Samtliga alternativ har betydande nackdelar. Vårt bästa tips till företagare är att ”inventera” vad en skilsmässa skulle kunna innebära för dels familjen, dels företaget.

Vilka är era råd till den som vill undvika den här typen av problem?

– Det vanligaste rådet en företagare får i dessa frågor är att göra aktierna i företaget till enskild egendom, vilket innebär att de inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. Detta är en juridisk enkel lösning, men forskning indikerar att så sällan sker.

– Vi vill gärna uppmärksamma företagare på att äktenskapsförordet kan utformas på ett balanserat sätt. Exempelvis kan tillgångar i form av villan, sommarstugan, båten, eller arvegodset tillskrivas den som inte får aktierna. Ett annat alternativ är ett långsiktigt pensionssparande till förmån för den andra. Ett balanserat äktenskapsförord fråntar inte svårigheten att föra skilsmässorisken på tal, men underlättar ändå diskussionen då det understryker att det inte handlar om att sko sig på den andras bekostnad.

Vågar man var så oromantisk så att man gör upp om företaget på förhand?

– I våra intervjuer med rådgivare framkommer att frågan om äktenskapsförord ofta är på tal, men ej fullföljs på grund av frågans känsliga natur. Entreprenörens utmaning är att våga ta steget till en lösning som på sikt är bättre för såväl företagaren, ex-maken som företaget. Det är ju sällan eftersträvansvärt för någon att genomgå en skilsmässa för att istället bli kompanjoner.

Mer om forskarna

Kajsa Haag är ek. dr och universitetslektor i företagsekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Hennes forskningsintressen är strategisk utveckling av familjeföretag samt ägar- och ledarskiften.

Hanna Almlöf är jur. dr och universitetslektor i affärsrätt vid Linköpings Universitet samt forskare vid Ratio - Näringslivets forskningsinstitut. Hennes forskning är främst inriktad mot bolagsrättsliga aspekter av ägarledda bolag och regleringsteoretiska frågeställningar.

Tillsammans forskar de om orsaker, effekter och reglering av ägarförändringar i ägarledda aktiebolag. En orsak till förändring i ägarkretsen som de särskilt studerat är att entreprenören just skiljer sig. Mer om deras forskning hittar du här.

AN