Allt fler företag utsätts för dataintrång

1

IT Dataintrången ökar hos svenska företag och nu uppger vart tionde företag att de drabbats, visar en undersökning från analys- och mjukvaruföretaget FICO.

Hackare
Foto: Thomas Winje Øijord / Scanpix

I studien har 100 IT-ansvariga på olika svenska företag intervjuats, varav elva procent uppger att de utsatts för dataintrång under det senaste året. Den visar även att antalet intrångsförsök ökat hos var fjärde svenskt företag.

Ökningen har resulterat i ökade investeringar för att förebygga attacker. Och förutom tekniska lösningar är det viktigt att öka medvetenheten hos medarbetarna. Fler än hälften menar att deras medarbetare saknar kunskap för att förebygga dataintrång.

– De flesta företag som drabbats av ransomware gör det för att en medarbetare öppnat en skadlig bifogad fil eller klickat på en skadlig länk i ett e-post. I vår undersökning ser vi att många IT-chefer är oroade över medarbetares kunskap och företagen måste nu arbeta hårdare för att utbilda medarbetare i hur de undviker att smittas av skadliga filer och länkar, säger Gareth Williams, expert på FICO, i ett pressmeddelande.

R