Alternativ finansiering i bankflyktens spår

Finansiering Under senare år har stora banker bommat igen verksamheter på mindre orter i Sverige. Småföretagare på landsbygden tvingas samla ihop pengar till egna finansieringslösningar. En företeelse som sprider sig över landet.

Bankflykten från landsbygden är ett faktum. Under de senaste 20 åren har hälften av alla bankkontor i glesbygden lagts ned. När bankerna stänger blir det svårt för lokala småföretagare att hitta kapital.

– Småföretag står för fyra av fem arbetstillfällen i Sverige och är därför väldigt viktiga, säger Lars Jagrén, chefekonom på Företagarna.

Enligt Jordbruksverket finns 36 procent av alla arbetstillfällen på landsbygden, som i sin tur bidrar med 27 procent av Sveriges BNP.

Till följd av bankernas uttåg har en trend tagit fart. På småorter från norr till söder har nya initiativ till finansiering börjat dyka upp. Gemensamma aktiebolag och ekonomiska föreningar samlar kapital till lokala investeringar. Ett av dessa initiativ är skånska Röstånga Utvecklings AB som grundades 2011 av den ideella föreningen Röstånga Tillsammans.

– Bolaget ska fungera som en näringslivsmotor genom att göra investeringar på orten, säger Anna Haraldson Jensen som är styrelsemedlem i Röstånga Utvecklings AB.

Än så länge har bolaget köpt och renoverat Skånes minsta konsthall och den lokala restaurangen Stationen. Föreningen Röstånga Tillsammans äger majoriteten av aktierna i bolaget, men efter aktieförsäljning finns också 400 externa delägare, och ett växande aktiekapital. Anna Haraldson Jensen upplever inte bristen på ett lokalt bankkontor som ett direkt problem, eftersom att det fortfarande finns många regionala banker runt omkring i Skåne. Men hon ser problem med skepsisen som finns hos bankerna när det gäller att låna ut pengar till lokala investeringar.

– Att gå in och förvalta olika typer av fastigheter och skapa verksamheter är ingenting som konventionella banker tycker är någon vidare idé. Att ha ett aktiebolag i ryggen ger styrka vid låneansökningar.

Riksorganisationen Hela Sverige ska leva försöker också hitta nya lösningar på problemen med svårigheterna att hitta kapital på landsbygden. Bland annat finns ett praktikernätverk som stöd för dem som vill starta lokala finansieringsalternativ.

– Det är positivt att det växer fram en massa olika alternativa finansieringslösningar som lokala sparbankskontor, tillväxtkassor och bygdebolag. Det är viktigt att den processen får en större omfattning och styrka. Vi gör vårt bästa för att hjälpa till, säger Staffan Bond, verksamhetsansvarig på organisationen.

HN