Bil Sweden: “Brexit kommer att slå negativt”

2

Brexit Svensk fordonsindustri är en av de sektorer som riskerar att drabbas hårdast av Brexit. Det visar en ny rapport från myndigheten Kommerskollegium som presenterades under torsdagen. "Det kan blir stora problem", säger Mattias Bergman, vd Bil Sweden.

Mattias Bergman
Foto: Bil Sweden
Mattias Bergman, vd Bil Sweden

Ett stort och omedelbart problem vid ett avtalslöst Brexit är tullarna. Kommerskollegium beräknar att tullavgifterna kan gå upp emot och över 10 procent, ända upp till 22 procent för vissa produkter.

– Bilindustrin jobbar med relativt långa ledtider och Brexit, som innebär en stor osäkerhet, sker med alldeles för kort varsel för att vi som industri inte ska påverkas, säger Mattias Bergman, vd Bil Sweden.

Han påpekar samtidigt att Bil Swedens europeiska motsvarighet, ACEA sedan en tid tillbaka arbetet intensivt för att göra den negativa påverkan så liten som möjligt.

Enligt Kommerskollegiet är handeln med motorfordon och fordonskomponenter mellan Storbritannien och Sverige så pass omfattande att exporten understödde 1 800 svenska jobb år 2014. Utöver tullar, är det regelkrångel som kommer att kosta pengar menar myndigheten. En bild som Bil Swedens vd delar.

– Det kan bli stora problem med så kallade typgodkännanden. Vi kommer att arbeta för att undvika att standard för typgodkännande blir olika inom EU och Storbritannien. Det går nog inte att värja sig från att Brexit kommer innebära högre kostnader på grund av administration och tullar på någon nivå, säger Mattias Bergman.

AN