Blåst på en miljon kronor om året

28

Konkurrens Under flera år har Båstad kommun betalat ut en för låg skolpeng till friskolan Båstad Montessori. Nu har förvaltningsrätten gett skolan rätt på de flesta punkter. Det ger skolan möjlighet att satsa på undervisning och personal.

Stephanie Westerlund, ekonomiansvarig på Båstad Montessori.
För att få rätt skolpeng har Båstad Montessori tvingats möta Båstad kommun i rätten vid ett flertal tillfällen. ”Det känns som man är David mot Goliat”, säger Stephanie Westerlund, ekonomiansvarig.

Allt började med att Stephanie Westerlund som är ekonomiansvarig på Båstad Montessori tycke att det var märkligt att ekonomin inte gick ihop trots att skolan höll hårt i pengarna. Hon noterade att grannkommunerna hade en skolpeng som låg ungefär 10 000 kronor över Båstad kommuns skolpeng. Det kunde inte stämma.

Samtidigt var det omöjligt att tränga in i den kommunala budgeten som ligger till grund för uträkningen av skolpengen. Barn- och utbildningsförvaltningens budget är omfångsrik och tjänstemännen vägrade att svara på frågor.

– Jag är själv ekonom och har jobbat i det privata näringslivet i jättemånga år. Men att få se en kommunal budget och försöka se bakom siffrorna var en jätteutmaning. Jag redde faktiskt inte ut det, säger Stephanie Westerlund.

Revisorer gav underlag

Stephanie Westerlund bestämde sig för att ta hjälp av revisorsfirman PWC. Men det var dyrt. Därför fick inte PWC mer än en dag på sig – det var så mycket pengarna räckte till – för att gå igenom beräkningsunderlaget. Det räckte för att friskolan kunde överklaga 2010 års skolpeng.

PWC:s revisorer hade synpunkter på att kommunen gjorde avskrivningar för de kommunala köken, att kostnader för utkörning av skolmat och administrationskostnader för skolmatsverksamheten inte togs med. Kommunen hade också flyttat över en del av rektorslönen till en administrationsschablon.

1,5 år senare kom domen i Förvaltningsrätten. På de flesta punkter fick Båstad Montessori rätt.

– Domstolen tyckte också att transparensen i kommunens bidragsbeslut var så dålig att man hänvisade tillbaka till Båstad kommun för ny handläggning, säger Stephanie Westerlund.

Följden av domen blev också att kommunen självmant korrigerade skolpengen för 2011.

Välkomna resurser

Tack vare domen har Båstad Montessori kunnat köpa datorer och Ipads till barnen och satsat extraresurser på barn med särskilda behov. Planer finns också på en utbyggnad för de äldre barnen, den största investeringen i skolans historia.

Totalt har Båstad Montessori gått miste om cirka en miljon kronor om året i flera år, det är mycket pengar för en skola med en omsättning på cirka 20 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens ordförande Kerstin Gustafsson menar att den lägre skolpengen var följden av ett kommunalt besparingskrav.

– Vi det tillfället då vi räknade fram pengen så fanns det ett besparingskrav. Då måste vi räkna fram pengen efter det. Sedan visade det sig att besparingskravet inte genomfördes, då får vi rätta till det i efterhand. Och det är gjort, säger Kerstin Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (M) i Båstad.

David mot Goliat

En strid om lokalersättningen kvarstår. På den punkten har domstolarna gått på kommunens linje. Stephanie Westerlund har överklagat flera års beslut. Även nu senast, beträffande bidragen för 2013, har Båstad Montessori vänt sig till förvaltningsrätten. Det blev ingen kompensation för lokalkostnaderna. Hon har överklagat till kammarrätten.

Stephanie Westerlund har länge mötts av en oförstående förvaltning. Hon efterfrågar ökad transparens när kommunen räknar ut skolpengen.

– Det känns som man är David mot Goliat. Oavsett om det är en liten kommun eller inte så har de helt andra förutsättningar. Det är de som sitter på pengarna, det är de som har makten. Jag måste hela tiden försöka vara steget före och överbevisa kommunen om att de har gjort fel, säger hon.

Henrik Svidén