Bråk efter utvisningen av Ali – C anklagar S för passivitet

20

Kompetensutvisningarna Efter utvisningen av ingenjören Ali Omumi hoppas Socialdemokraterna att nya åtgärder ska lösa liknande fall i framtiden. Det visar hur oinsatt partiet är i frågan om kompetensutvisningar, enligt Centerpartiets talesperson i migrationsfrågor Johanna Jönsson.

Raimo Pärssinen (S) och Johanna Jönsson (C)
Foto: Henrik Montgomery/Pontus Lundahl
artikelserie bild Kompetensutvisningarna

Allt fler personer med spetskompetens utvisas ur Sverige på grund av bagatellartade missar, utan chans till rättelse. Detta samtidigt som företagen gör allt för att behålla deras kompetens.

Fler artiklar i denna serie

För en vecka sedan utvisades ingenjören Ali Omumi och hans familj från Sverige på grund av en försäkringsmiss som en tidigare arbetsgivare gjorde för tre år sedan. Efter det manade flera riksdagspartier till omfattande reformer för att stoppa de uppmärksammade kompetensutvisningarna.

Nu ger även Socialdemokraterna sin syn på saken.

Även om partiet ser en problematik med att arbetskraftsinvandrare drabbas på ett orimligt vis när arbetsgivaren har gjort fel, anser de att det samtidigt måste råda ordning och reda på arbetsmarknaden.

”Reglerna för vilka lön och villkor som ska gälla för den som ska komma hit och arbeta är till för att människor inte ska utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Eller att lönerna ska dumpas. Det är en viktig princip som vi socialdemokrater alltid kommer att stå upp för”, skriver Raimo Pärssinen, ordförande för riksdagens arbetsmarknadsutskott, i ett mejl till Entreprenör.

Vid frågan om vilka konkreta åtgärder som behövs för att stoppa kompetensutvisningarna vill Socialdemokraterna avvakta resultatet av en lag som sjösattes i fjol. Rent konkret innebär den att arbetsgivare tillåts komma med självrättelser om de upptäcker misstag innan Migrationsverket har vidtagit någon åtgärd.

Dessutom inväntar den S-ledda regeringen resultatet av två andra åtgärder:

Den ena är en utredning som har skickats på remiss med syftet att rätta mindre, icke uppsåtliga misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren. 

Den andra är vägledande domar från Migrationsöverdomstolen från i fjol som klargör att Migrationsverket ska göra en helhetsbedömning av huruvida villkoren varit uppfyllda.

”Under det halvår som gått efter Migrationsöverdomstolens domar har 99 procent av förlängningsansökningarna när det gäller IT-arkitekter och systemutvecklare beviljats efter prövning i sak. Den S-ledda regeringen vill till hösten utvärdera om det, trots den nya praxisen, finns kvarstående problem och hur de i sådana fall bör lösas i lagstiftningen”.

Att Socialdemokraterna hänvisar till dessa två åtgärder, visar att de inte är insatta i frågan, menar Centerpartiets riksdagsledamot tillika talesperson i migrationspolitik, Johanna Jönsson för Entreprenör.

– För det första är det helt irrelevant att hänvisa till en remiss som syftar till att rätta till små misstag. I fallet med Ali, och i liknande fall handlar det om ett större misstag eller fel där arbetsgivaren till exempel under en längre tid missat att teckna rätt försäkring. Men trots att problemet ligger hos den tidigare arbetsgivaren är det i stället Ali som arbetstagare, hans familj och hans senaste arbetsplats ABB som drabbas.

Det andra missförståndet som Socialdemokraterna gjort är att tro att fjolårets vägledande domar från Migrationsöverdomstolen, de så kallade luciadomarna, ska hindra utvisningar som de i Alis fall.

– I den här typen av fall räcker den nya praxisen om helhetsbedömning uppenbarligen inte. Vad vi behöver är en stopplag, som innebär att inga orimliga kompetensutvisningar får ske medan ny lagstiftning tas fram.

Gabriel Cardona Cervantes