Budgetförslag hotar slå ut hel bransch

Entreprenör Skatter Rundvirke Poles är ensamt i Sverige om att tillverka ledningsstolpar och järnvägsbalkar i trä. Nu vill Socialdemokraterna och Miljöpartiet beskatta träbehandlingsmedlet kreosot som företaget använder sig av, vilket innebär slutet för Rundvirke.

I en budgetmotion i höstas slog Miljöpartiet och Socialdemokraterna fast att träbehandlingsmedlet kreosot ska beskattas. I nuläget behöver man inte betala skatt på ämnet i något EU-land. Partierna hoppas att få in 120 miljoner kronor i skatt samt att utvecklingen av miljövänligare alternativ ska gå snabbare.

Tommy Karlsson, vd på AB Borgen som äger Rundvirke Poles, tror inte att förslaget kommer att ge önskad effekt, utan snarare öka arbetslösheten i sysselsättningssvaga orter som Bergslagen, Edsbyn och Kälarne. Han beräknar att 200 arbetstillfällen kommer att försvinna direkt från hans anläggningar. Utöver det uppskattar Tommy Karlsson att tre till fyrahundra indirekta jobb inom råvara, logistik, service och underhåll kommer försvinna. 

– Jag får lägga ner företaget och staten får inte in några pengar alls. I stället förlorar 500 personer jobbet. En koncern som omsätter 550 miljoner kronor kan inte hantera en kostnadsökning på 120 miljoner kronor, säger Tommy Karlsson.

Kreosot används i trästolpar och sliprar (balkar som fördelar järnvägsspårets last över banvallen) för att motverka angrepp av röta och termiter. Medlet är klassat som hälsofarligt och cancerframkallande och får idag bara hanteras av utbildade yrkespersoner inom industrin, exempelvis av Telia, kraftbolag och Trafikverket. Ämnet får användas fram till och med 2018, sedan ska det prövas igen.

Henrik Appelgren jobbar som hälsoriskbedömare på Kemikalieinspektionen. Han berättar att det i dagsläget inte går att säga om det finns något mer miljövänligt alternativ till kreosotbehandlade produkter. Ett byte från träsliprar till sliprar gjorda av exempelvis betong skulle också få konsekvenser, betonar han.

– En konsekvens blir högre spår och att tunnlar skulle behöva byggas om för att tågen ska kunna passera igenom dem. Det kan även bidra till att det blir mer luftföroreningar och högre bullernivåer, säger Henrik Appelgren.

Rundvirke Poles jobbar kontinuerligt med att ta fram alternativ till kreosot som företaget kan sälja i Sverige, men Tommy Karlsson berättar att det är svårt att påverka vad kunderna utomlands efterfrågar.

– Vi måste exportera det kunderna vill ha. Kunderna utomlands bryr sig inte om vad svenska myndigheter bestämmer, de vill ha vad de vill ha.

Han berättar att skatten skulle tvinga Rundvirke att höja priset på sina produkter med över 100 procent, vilket i sin tur leder till att svenska företag som tidigare har köpt deras produkter kommer att importera kreosotbehandlade produkter från utländska företag. Sverige kommer att gå miste om exportintäkter på 350 miljoner, då 70 procent av företagets produktion går på export.

– Det märks att de som ligger bakom förslaget inte har gjort någon research, säger Tommy Karlsson.

Per Bolund är ekonomisk politisk talesperson för Miljöpartiet och instämmer i att det finns en risk att förslaget snedvrider konkurrensen om skatten införs alltför snabbt. Partiet har enligt Bolund öppnat för en dialog med Rundvirke Poles om att införa skatten stegvis.

– Det är rimligt att man för kreosot och andra miljöfarliga ämnen får betala för den miljöskada man orsakar. Vi är beredda att diskutera hur man inför en sådan skatt. Man kan införa den gradvis och över tid, men det är inte rimligt att ha en skattebefrielse i 30 år till.

För Tommy Karlsson kommer Per Bolunds öppning som en överraskning.

– Jag kan inte se positivt på pålagor som mina konkurrenter utomlands inte får, säger han.

HN