Bussföretag riskerar förlora trafiktillstånd

Regelkrångel På branschorganisationen Sveriges Bussföretag är man mycket bekymrad över att flera medlemmar riskerar förlora sina trafiktillstånd. Trafiktillståndet är nödvändigt för att få bedriva busstrafik och utfärdas av Transportstyrelsen, efter att de gjort en prövning. Företaget är skyldigt att upprätthålla ”gott anseende” för att få och behålla tillståndet.

Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag
Reglerna för kör- och vilotider behöver ändras, anser Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag.

– Flera av våra medlemmar har fått brev från Transportstyrelsen där trafiktillstånden ifrågasätts. Det är flera fall som ligger till prövning hos domstolar nu, berättar Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag.

Anledningen är att företagen gjort överträdelser av reglerna för kör- och vilotider.

– Vi har exempel på att det räcker med några få överträdelser för att tillståndet ska ifrågasättas, säger Anna Grönlund.

Sveriges Bussföretag uppmanar sina medlemmar att överklaga när de påförs sanktionsavgifter. Men många företag i branschen är små och har svårt att hantera juridiska processer. Många väljer istället att betala avgiften för att kunna lägga ärendet bakom sig så fort som möjligt.

Sveriges Bussföretag har uppvaktat Näringsdepartementet och Transportstyrelsen med förslag till ändringar av regelverket för kör- och vilotider. Nyligen fick Transportstyrelsen i uppdrag av regeringen att se över möjligheten att tillåta mindre avvikelser från reglerna om kör- och vilotider.

–   Det är glädjande att regeringen lyssnat på våra beskrivningar över problemen med den rigida tillsynen av kör- och vilotidsregelverket. Men översynen får inte ta för lång tid – just nu processas flera ärenden i landets domstolar och många företags framtid står på spel.

Maja Cronstedt