NYHET Publicerad

Chefsjuristen: Staten tvingar markägare att ta strid i domstol

ÄGANDERÄTTEN Allt fler markägare hamnar i kläm när miljömålen krockar med den svenska grundlagen. I stället för att ta sitt ansvar och rätta till felet väljer staten att ta strid, menar Carl von der Esch, förbundsjurist på LRF. "När staten egentligen borde fundera på varför grundlagsskyddade rättigheter kränks tvingar staten markägarna att stämma den".

CarlvdEsch.jpg

LRF:s förbundsjurist Carl von der Esch.

Foto: LRF

Carl von der Esch, förbundsjurist på LRF, har under flera år sett hur äganderätten allt mer åsidosatts när politiken och tjänstemän flyttat fram positionerna.

– Det finns en trend där politikerna säger att visst är äganderätten viktig, men först måste vi kunna driva igenom vår politik. Det är oroväckande, säger han.

Det är framförallt den så kallade Artskyddsförordningen som ställer till problem. Den är sedan 20 år tillbaka en svensk implementering av EU:s två naturvårdsdirektiv men det är först de senaste åren som den börjat användas i skogen. Det har resulterat i att den vid flera tillfällen kommit på kollisionskurs med den grundlagsskyddade äganderätten.

Två färska exempel är de rättsliga processerna kring svampen bombmurklan och fågeln lavskrikan som båda skyddas av Artskyddsförordningen och där markägare nekats avverkning med hänvisning till förordningen och att dessa arter ska skyddas.

LRF valde att driva målet som ett principmål och vann i den högsta instansen Mark- och miljööverdomstolen målet om bombmurklan vilket betyder att den domen nu är prejudicerande.

Gällande lavskrikan har en dom i Mark- och miljödomstolen nyligen slagit fast att Skogsstyrelsen har rätt att stoppa avverkningar på grund av lavskrikor. Om skogsägarna får avverka eller inte, prövades aldrig och efter den domen går ärendet tillbaka till Mark- och miljödomstolen.

Carl von der Esch menar att det inte är hållbart att markägare gång på gång tvingas till domstol, samt att de rättsligt spretande domarna visar att Artskyddsförordningen måste ses över.

Annons

– Nu har det blivit så att staten säger stäm oss då till markägarna, när den egentligen borde fundera på varför vi har en lagstiftning som kränker de grundlagsskyddade rättigheterna.

Han drar en parallell med det finanspolitiska ramverk som omger den ekonomiska politiken. Där finns det inget utrymme för oklarheter. Samma struktur skulle även omgärda det rättsliga, anser han.

– Lagrådet har i flera fall de senaste åren pekat på allvarliga brister i regeringens olika förslag, och då inte bara sådana som rör skogen. Det skulle behövas en bred politisk överenskommelse om att när lagrådet, eller en domstol pekar på att äganderätten, eller en annan skyddad rättighet inte värnas måste lagstiftaren agera direkt.

Han tycker heller inte att det verkar finnas något verkligt tryck för att förändra situationen. Det rättsliga processerna kostar mycket pengar för alla parter och desto fler markägare som drabbas ju svagare blir förtroendet för rättsstaten.

– Vi har ett okej grundsystem i Sverige, men staten måste förstå sin skyldighet att värna det bättre och att staten har fullt ansvar för att medborgare hanteras på ett rimligt sätt. Många förstår inte hur hårt den enskilda individen drabbas i de här fallen och de personer som råkar illa ut tappar naturligtvis förtroende för staten.

Det finns också ett växande problem med övernitiska tjänstemän som man kan misstänka har en egen agenda, eller som pressar regler och lagstiftning väl hårt åt bara ett håll.

– Tjänstemän har såklart ett regelverk att förhålla sig till, men som i allt här i världen kan man ju välja hur man vill förhålla sig till saker och ting. Det sagt ska myndigheter självklart kunna sätta ned foten i olika frågor. Men ibland blir balansen skev.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Gäller GDPR alla mina medarbetares mejl?

FRÅGA EXPERTEN En kollega till mig sade att GDPR gäller för varenda namn och adress som finns nånstans i min e-postlåda? Kan det verkligen vara så? Där finns tusentals mejl och jag har ingen översikt över allt som finns där, än mindre över vad som finns i mina medarbetares e-postlådor. Vad ska jag göra?
NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.