Damberg: "Det handlar om hur vi ser på män och kvinnor"

22

Entreprenörskap Män dominerar som entreprenörer. Samtidigt som Sverige är ett av världens mest jämställda länder. ”Det är ett glastak som måste spräckas”, säger näringsminister Mikael Damberg.

Näringsminister Mikael Damberg (S)
Foto: Henrik Montgomery/TT

Sju av tio företagare i Sverige är män. Och bara en procent av riskkapitalet ges till techbolag grundade av kvinnor. Sverige titulerar sig ofta som ett jämställt land, men hur kan det då komma sig att vi inte har ett jämställt företagande. Frågan diskuterades på ett seminarium i Almedalen arrangerat av Grant Thornton, Företagarna, SUP46 och YEOS.

På plats var bland andra Mikael Damberg, närings- och innovationsminister, som menade på att det finns en kulturell acceptans av att det är män som ses som ledare och att det är de som styr.

– Och det är ett glastak som måste spräckas. Det här handlar om hur vi ser på män och kvinnor och hur samhället är organiserat. Här har staten på många sätt visat, inte minst när det gäller styrelser och ledare, att det är fullt möjligt att få in jämställdhet på höga positioner.  

Han menar även att det handlar om statens trygghetssystem.

– Vi vet att kvinnor tar ett större ansvar i familjen. Därför är det för oss rationellt att fundera på om trygghetssystemen fungerar. Vi vill uppdatera välfärdssystemet, så att det inte bara är till för de som är anställda utan även företagare.

Man måste som chef bestämma sig för att mångfald och jämställdhet är viktigt.

– Och att lägga fokus på det, samtidigt som man måste vara medveten om att det tar tid. Gör man det så är det inga problem.

Trots att andelen kvinnor i börsbolagens styrelser ökat från 19,9 procent 2006 till 31,7 procent 2016, är det endast 16 procent av börskoncernerna som kan anses ha en jämn könsfördelning, med 40 till 60 procent kvinnor med ledande befattningar, enligt SCB.

Och endast i 6,2 procent finns det kvinnor som är verkställande direktörer. När det gäller företagare, är endast tre av tio kvinnor företagare, en siffra som varit någorlunda konstant sedan 2013.

Enligt Tove Dahlgren, tf vd, Stiftelsen Allbright, ligger Sverige långt efter vad gäller jämställdhet i näringslivet.

– Vi har ett ganska uppblåst ego när det gäller jämställdhet. Vi tror att vi är jämställda samtidigt som vi har ett näringsliv som domineras av Anders och Johan, 45+

Hon menar att det handlar om medvetandegörande.

– Man måste fråga sig: På vilket sätt präglar det våra beslutsprocesser och vår organisation? Vi arbetar för att meriter ska avgöra vilket vi kan se inte är fallet i dag. För vi vet att kompetens är mer jämt fördelat i övriga delar av samhället och inte i näringslivet. Vi tar inte ens tillvara hälften av kompetensen som finns.

Jessica Stark, vd styrelseakademien Stockholm och medgrundare till SUP46, menar att satsningar som Ung Företagsamhet är otroligt viktiga.

– Jag tror att man måste börja i tidig ålder. Som entreprenör måste man få våga testa och experimentera för att se vad man är bra på. Jag skulle till och med vilja se att man startade ännu tidigare med entreprenörskap.

Tove Dahlgren pekar även på studier, som visar att män och kvinnor bedöms olika som entreprenörer.

– Synen vi har av en entreprenör eller av ledarskap är tätt förknippad med män. Och det är verkligen en normbild som vi måste göra oss av med.

Frida Nygren