NYHET Publicerad

Den svenska exportkartan ritas om

EXPORT Efterfrågan i Europa är på väg upp och det ser ljust ut för svensk export. Men Brexit och Donald Trump är orosmoln som kan slå hårt mot världshandeln. Samtidigt kan det förändrade världsläget skapa nya möjligheter för länder och företag som spelar sina kort rätt, enligt Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Grafik över Sveriges export, varor och tjänster.
Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Sedan finanskrisen 2008 har det gått ganska trögt för svensk export, men nu är efterfrågan på väg upp. Eftersom Sverige är så starkt beroende av sin utrikeshandel ger det även ett uppsving för svensk ekonomi generellt. Business Swedens senaste exportchefsindex visar att merparten av företagen ser positivt på exportutvecklingen det närmaste kvartalet. Det gäller efterfrågan från alla regioner i världen.

– De två senaste kvartalen ser jättebra ut för Sverige och indikatorerna talar för en ännu större efterfrågan på svenska varor och tjänster. Framför allt väntas den öka i Europa, som är vår absolut viktigaste marknad, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Nästan 70 procent av svensk export går till Europa, men även om efterfrågan ökar där, så finns den största potentialen längre bort, inte minst i Asien där en ung urban medelklass snabbt växer fram, enligt Lena Sellgren.

Sammanlagt står exporten för hela 45 procent av Sveriges BNP, att jämföra med till exempel USA, där den utgör 15 procent av BNP.

Varor står fortfarande för den största delen av svensk export, men tjänsteexporten ökar snabbt och spås utgöra en allt större andel framöver.

– I Sverige är vi bra på att knyta kringtjänster och system till våra varor. När det blir mer handel i data och information än i fysiska varor ökar sysselsättningen i tjänstesektorn, säger Lena Sellgren.

Samtidigt finns det en tendens till att svenska företag bygger upp egna ekosystem utomlands.

– Det är positivt att företagen följer med sina kunder ut i världen och skapar nya affärer. Men eftersom länderna, där svenska företag etablerar sig, vill att en andel av arbetskraften är inhemsk blir det ingen export och jobben skapas inte i Sverige.

Men det går ju heller inte att stoppa svenska företag från att växa utomlands, framhåller Lena Sellgren.  

– Fast då blir det extra viktigt att Sverige också är intressant för utländska direktinvesteringar, till exempel genom forskningssamarbeten som utgår från Sverige. Då får vi export på det viset i stället.

När det gäller världshandeln så ökade den kraftigt, med i genomsnitt åtta procent per år, från mitten av 1990-talet och fram till finanskrisen. Det berodde bland annat på avreglering av kapitalmarknaden, handelsliberalisering och många stora infrastruktursatsningar.

Sedan finanskrisen har världshandelns tillväxt legat på ett par procent per år. Men nu ökar den något och många länder har reviderat sina tillväxtprognoser till en nivå som ligger högre än på länge. 

– Efterfrågan är lite starkare och den fortsatta återhämtningen gynnar handeln. Dessutom verkar råvarupriserna ha bottnat ur och när de går upp igen får det en positiv effekt, säger Lena Sellgren.     

I ett bredare perspektiv är världshandeln dock inne i en strukturell omvandling som talar för att den inte kommer upp i den höga tillväxttakt som före finanskrisen. En stor förändring är att tjänstehandeln utgör en allt större del av handeln och att fysisk handel i större utsträckning ersätts av handel i data och information. En annan är att oljepriset troligtvis stannar på en lägre nivå än före krisen, enligt Lena Sellgren.

– Hållbarhet är framtiden. Många ekonomier som är beroende av oljan måste ställa om sina ekonomier. Det kostar i form av minskad tillväxt och svagare efterfrågan, och håller tillbaka handeln, säger hon.

Att Donald Trump nu är USA:s president har dessutom medfört att det inte händer någonting när det gäller förhandlingarna om ett handelsavtal mellan USA och EU, TTIP, och att USA dessutom ställt sig utanför det asiatiska handelsavtalet TPP.

– I dagsläget har exportmöjligheterna inte blivit sämre för svenska företag, men de politiska vindarna blåser åt fel håll. Att handelsliberaliseringen avstannar gör att företagen går miste om en potentiell exportökning, säger Lena Sellgren.

Hur mycket svenska företag påverkas beror på om USA verkligen kommer att gå mot en ökad protektionism eller om de tendenserna avstannar.

– Att stänga gränserna och skydda sin inhemska industri gör det dyrare för konsumenterna och då kommer det att uppstå ett missnöje som måste hanteras, säger hon.  

Även Brexit, Storbritanniens kommande utträde ur EU, påverkar svensk export. Storbritannien är världens femte största ekonomi och ett av Sveriges största exportländer för tjänster.

– Det är allvarligt för alla. I och med att landet inte bara lämnar EU utan även den inre marknaden kan det bara bli sämre. Brexit är ett uppvaknande för de kvarvarande länderna i EU, som nu måste ta ett nytt grepp på handelsfrågorna.

När Storbritannien inte längre är en del av tullunionen ökar administrationen och det blir mer komplicerat att anställa personal. Tyngst blir bördan för små och medelstora företag och det är där exporten dämpas mest, enligt Lena Sellgren.

Business Sweden frågade i december svenska dotterbolag i Storbritannien om de kommer att skala upp eller ner sin verksamhet i landet och 15 procent svarade att de kommer att dra ner där och skala upp någon annanstans.

– Framför allt tittar de i Asien, men även i USA, Sverige och övriga Europa.

Trots Brexits negativa effekt generellt på handeln är Lena Sellgren övertygad om att svenska konkurrenskraftiga företag fortsätter att handla med Storbritannien. Efterfrågan finns kvar och ekonomin går bra.

– Svenska företag som har sin slutkund på den brittiska marknaden stannar. Men de som valt Storbritannien främst på grund av språket och att det är en stor marknad, men som har slutkunden i ett annat EU-land, överväger sannolikt att nyinvestera eller skala upp utanför Storbritannien.

Många länder kommer att konkurrera om dessa ökade investeringar, även Sverige, och Lena Sellgren tror att vi får se en omlokalisering av företag inom Europa.

– Brexit skapar stora möjligheter och då är det viktigt att visa upp vad vi är bra på och vad vi kan erbjuda i Sverige.

Därför är det nu extra betydelsefullt att regeringen fokuserar på det svenska näringslivet och att se till att det finns stabila spelregler, betonar hon.

– Det är det viktigaste för företagen. Om de ska kunna internationalisera måste Sverige ha konkurrenskraftiga skatter, en fungerande bostadsmarknad och bra infrastruktur. Dessa faktorer måste också finnas för att Sverige ska vara attraktivt för utländska företag.

comments powered by Disqus
Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Kvalitet viktigare än ägandeform

DEBATT "Huvudmännen bakom välfärdsföretag är ofta eldsjälar med brinnande engagemang men utan stora ekonomiska tillgångar", skriver ordförande för LUF i Södermanland, Hannes Rudsäter, som är kritisk till ett vinsttak för välfärdsföretag.
NYHET Publicerad:

Industriavtalet behövs för att stärka industrins konkurrenskraft

DEBATT Facken inom industrin målar upp en för dyster bild av industriavtalet. Lönebildningen måste kopplas till industrins internationella konkurrenskraft, menar Teknikföretagens förhandlingschef Anders Weihe.
NYHET Publicerad:

Ny dom försvårar för styrelseledamöter

SKATT Styrelseledamöter tvingas minska på sina uppdrag efter en dom i Högsta förvaltningsrätten. Nu hotas tillväxten i företagen.
NYHET Publicerad:

”Personalliggare och kassaregister dåliga verktyg mot den svarta ekonomin”

DEBATT Personalliggare och certifierade kassaregister är dyra och ineffektiva verktyg för att komma åt den svarta ekonomin. De bör avskaffas – inte implementeras i andra branscher som Skatteverket vill.
NYHET Publicerad:

Den svenska exportkartan ritas om

EXPORT Efterfrågan i Europa är på väg upp och det ser ljust ut för svensk export. Men Brexit och Donald Trump är orosmoln som kan slå hårt mot världshandeln. Samtidigt kan det förändrade världsläget skapa nya möjligheter för länder och företag som spelar sina kort rätt, enligt Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.
NYHET Publicerad:

Bantad budgetkalkyl ökar lönsamheten

I PRAKTIKEN En tung och tidsödande budgetprocess fick Consilium Marine & Safety att övergå till budgetlös styrning. I dag håller företaget koll på sin utveckling med rullande tolvmånadersprognoser. Vd Carl Adam Rosenblad vittnar om att det har lett till ökad konkurrenskraft och gjort verksamheten betydligt mer anpassningsbar till omvärldsförändringar.
NYHET Publicerad:

Gaddad entreprenör sticker hål på matoligopol

ENTREPRENÖR Hur vågar man utmana ett gäng matjättar på en oligopolmarknad? ”Man är förbannad”, säger Johannes Cullberg, vd och grundare av matkedjan Paradiset. Han tröttnade på de stora jättarnas dåliga sortiment och nu bygger han upp en egen butikskedja med fokus på ekologisk mat.
NYHET Publicerad:

Liten balja blev stor framgång

NYKLÄCKT För Liza Grevblad är det terapi att få krypa ned i ett varmt bad. För några år sedan flyttade hon till en lägenhet utan badkar. För att kunna täcka kroppen med varmt vatten ritade hon en badbalja för vuxna.
NYHET Publicerad:

Postnord stjäl det som är ditt

DEBATT Postnord gör sig skyldiga till egenmäktigt förfarande eller till och med stöld när de makulerar försändelser utan att skicka tillbaka till avsändaren, menar debattören.
NYHET Publicerad:

Hatten av för Babblarnas mamma

ENTREPRENÖR Babblarna är färgglada figurer som trollbinder små barn framför skärmen. Men de är också språkpedagogiska hjälpmedel på hög nivå. Idag har skaparen Anneli Tisells idéer blivit ett succéföretag som omfattar böcker, spel, appar, musik, film och musikvideor, som har 140 miljoner visningar på Youtube. Nu har Babblarnas mamma siktet inställt på världen.
NYHET Publicerad:

Drönarföretagare vann mot myndigheterna

REGELKRÅNGEL Från och med den 1 augusti blev det tillåtet att flyga med en kameraförsedd drönare igen. Förbudet har varit lagstadgat i endast tio månader och drönarföretagarna har under hela tiden legat på för en lagändring. Nu är lagen ändrad och drönare med kameror kan användas igen.
NYHET Publicerad:

Skatteverket kräver in pengarna – trots att frågan inte är avgjord i rätten

SKATTER Hästaveln är hobbyverksamhet. Det slår Skattemyndigheten i Uppsala fast och upptaxerar företaget Unique Dogs and Horses AB med närmare en halv miljon. Samtidigt har företagets pressats med korta svarstider. Ärendet ligger nu hos Förvaltningsrätten, men något anstånd med att betala den upptaxerade skatten har inte medgivits, trots den rättsliga prövningen.
NYHET Publicerad:

De blev årets vinnare i Serendipity Challenge

ALMEDALEN Av över 400 bidrag utsågs SaltX till årets tillväxtbolag och Sprinklebit till årets startup i entreprenörstävlingen Serendipity Challenge.
NYHET Publicerad:

Patentskydd lyckokast för Berries by Astrid

IMMATERIALRÄTT När forskaren Astrid Friborg startade företaget Berries by Astrid valde hon att skydda varumärket, produkten och tillverkningsprocessen. Det visade sig vara ett lyckokast eftersom försäljningen av licensrättigheter idag är en stor intäktskälla i företaget. Annars är många startupföretag dåliga på att skydda sina innovationer. Hälften av företagen har inget skydd alls, visar en undersökning från Awapatent.
NYHET Publicerad:

Edward Blom: Den motvillige entreprenören

TIO FRÅGOR Böcker, sommarvärd på radio, tv-personlighet, kulturhistoriker, gastronom och så en jullåt på det. Edward Bloms portfolio går inte av för hackor, men själv hävdar han att han är en ganska motvillig entreprenör. ”Många entreprenörer gillar vägen till målet. För mig kommer den riktiga lusten när något är färdigt.”