NYHET Publicerad

Den svenska exportkartan ritas om

EXPORT Efterfrågan i Europa är på väg upp och det ser ljust ut för svensk export. Men Brexit och Donald Trump är orosmoln som kan slå hårt mot världshandeln. Samtidigt kan det förändrade världsläget skapa nya möjligheter för länder och företag som spelar sina kort rätt, enligt Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Grafik över Sveriges export, varor och tjänster.
Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Sedan finanskrisen 2008 har det gått ganska trögt för svensk export, men nu är efterfrågan på väg upp. Eftersom Sverige är så starkt beroende av sin utrikeshandel ger det även ett uppsving för svensk ekonomi generellt. Business Swedens senaste exportchefsindex visar att merparten av företagen ser positivt på exportutvecklingen det närmaste kvartalet. Det gäller efterfrågan från alla regioner i världen.

– De två senaste kvartalen ser jättebra ut för Sverige och indikatorerna talar för en ännu större efterfrågan på svenska varor och tjänster. Framför allt väntas den öka i Europa, som är vår absolut viktigaste marknad, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Nästan 70 procent av svensk export går till Europa, men även om efterfrågan ökar där, så finns den största potentialen längre bort, inte minst i Asien där en ung urban medelklass snabbt växer fram, enligt Lena Sellgren.

Sammanlagt står exporten för hela 45 procent av Sveriges BNP, att jämföra med till exempel USA, där den utgör 15 procent av BNP.

Varor står fortfarande för den största delen av svensk export, men tjänsteexporten ökar snabbt och spås utgöra en allt större andel framöver.

– I Sverige är vi bra på att knyta kringtjänster och system till våra varor. När det blir mer handel i data och information än i fysiska varor ökar sysselsättningen i tjänstesektorn, säger Lena Sellgren.

Samtidigt finns det en tendens till att svenska företag bygger upp egna ekosystem utomlands.

– Det är positivt att företagen följer med sina kunder ut i världen och skapar nya affärer. Men eftersom länderna, där svenska företag etablerar sig, vill att en andel av arbetskraften är inhemsk blir det ingen export och jobben skapas inte i Sverige.

Men det går ju heller inte att stoppa svenska företag från att växa utomlands, framhåller Lena Sellgren.  

– Fast då blir det extra viktigt att Sverige också är intressant för utländska direktinvesteringar, till exempel genom forskningssamarbeten som utgår från Sverige. Då får vi export på det viset i stället.

När det gäller världshandeln så ökade den kraftigt, med i genomsnitt åtta procent per år, från mitten av 1990-talet och fram till finanskrisen. Det berodde bland annat på avreglering av kapitalmarknaden, handelsliberalisering och många stora infrastruktursatsningar.

Sedan finanskrisen har världshandelns tillväxt legat på ett par procent per år. Men nu ökar den något och många länder har reviderat sina tillväxtprognoser till en nivå som ligger högre än på länge. 

– Efterfrågan är lite starkare och den fortsatta återhämtningen gynnar handeln. Dessutom verkar råvarupriserna ha bottnat ur och när de går upp igen får det en positiv effekt, säger Lena Sellgren.     

I ett bredare perspektiv är världshandeln dock inne i en strukturell omvandling som talar för att den inte kommer upp i den höga tillväxttakt som före finanskrisen. En stor förändring är att tjänstehandeln utgör en allt större del av handeln och att fysisk handel i större utsträckning ersätts av handel i data och information. En annan är att oljepriset troligtvis stannar på en lägre nivå än före krisen, enligt Lena Sellgren.

– Hållbarhet är framtiden. Många ekonomier som är beroende av oljan måste ställa om sina ekonomier. Det kostar i form av minskad tillväxt och svagare efterfrågan, och håller tillbaka handeln, säger hon.

Att Donald Trump nu är USA:s president har dessutom medfört att det inte händer någonting när det gäller förhandlingarna om ett handelsavtal mellan USA och EU, TTIP, och att USA dessutom ställt sig utanför det asiatiska handelsavtalet TPP.

– I dagsläget har exportmöjligheterna inte blivit sämre för svenska företag, men de politiska vindarna blåser åt fel håll. Att handelsliberaliseringen avstannar gör att företagen går miste om en potentiell exportökning, säger Lena Sellgren.

Hur mycket svenska företag påverkas beror på om USA verkligen kommer att gå mot en ökad protektionism eller om de tendenserna avstannar.

– Att stänga gränserna och skydda sin inhemska industri gör det dyrare för konsumenterna och då kommer det att uppstå ett missnöje som måste hanteras, säger hon.  

Även Brexit, Storbritanniens kommande utträde ur EU, påverkar svensk export. Storbritannien är världens femte största ekonomi och ett av Sveriges största exportländer för tjänster.

– Det är allvarligt för alla. I och med att landet inte bara lämnar EU utan även den inre marknaden kan det bara bli sämre. Brexit är ett uppvaknande för de kvarvarande länderna i EU, som nu måste ta ett nytt grepp på handelsfrågorna.

När Storbritannien inte längre är en del av tullunionen ökar administrationen och det blir mer komplicerat att anställa personal. Tyngst blir bördan för små och medelstora företag och det är där exporten dämpas mest, enligt Lena Sellgren.

Business Sweden frågade i december svenska dotterbolag i Storbritannien om de kommer att skala upp eller ner sin verksamhet i landet och 15 procent svarade att de kommer att dra ner där och skala upp någon annanstans.

– Framför allt tittar de i Asien, men även i USA, Sverige och övriga Europa.

Trots Brexits negativa effekt generellt på handeln är Lena Sellgren övertygad om att svenska konkurrenskraftiga företag fortsätter att handla med Storbritannien. Efterfrågan finns kvar och ekonomin går bra.

– Svenska företag som har sin slutkund på den brittiska marknaden stannar. Men de som valt Storbritannien främst på grund av språket och att det är en stor marknad, men som har slutkunden i ett annat EU-land, överväger sannolikt att nyinvestera eller skala upp utanför Storbritannien.

Många länder kommer att konkurrera om dessa ökade investeringar, även Sverige, och Lena Sellgren tror att vi får se en omlokalisering av företag inom Europa.

– Brexit skapar stora möjligheter och då är det viktigt att visa upp vad vi är bra på och vad vi kan erbjuda i Sverige.

Därför är det nu extra betydelsefullt att regeringen fokuserar på det svenska näringslivet och att se till att det finns stabila spelregler, betonar hon.

– Det är det viktigaste för företagen. Om de ska kunna internationalisera måste Sverige ha konkurrenskraftiga skatter, en fungerande bostadsmarknad och bra infrastruktur. Dessa faktorer måste också finnas för att Sverige ska vara attraktivt för utländska företag.

Annons
Annons
Annons

Fler nyheter från Entreprenör

NYHET Publicerad:

Gäller GDPR alla mina medarbetares mejl?

FRÅGA EXPERTEN En kollega till mig sade att GDPR gäller för varenda namn och adress som finns nånstans i min e-postlåda? Kan det verkligen vara så? Där finns tusentals mejl och jag har ingen översikt över allt som finns där, än mindre över vad som finns i mina medarbetares e-postlådor. Vad ska jag göra?
NYHET Publicerad:

Ali: Litet misstag tvingar mig och min familj lämna Sverige

KOMPETENSUTVSNINGARNA Ali Omumi är affärsutvecklare och har haft flera toppjobb i svenskt näringsliv. Nu tvingas han lämna landet efter att Migrationsverket nekat honom arbetstillstånd. Entreprenör har låtit honom att med egna ord berätta sin historia. "Hur kan ett smärre administrativt misstag av en arbetsgivare innebära att jag och hela min familj rycks upp med rötterna och tvingas lämna Sverige?", skriver han.
NYHET Publicerad:

Segerfeldt: En Bagdad-Bob på var sin sida av Östersjön

DEBATT Debattören Fredrik Segerfeldt går till attack mot LO, som i sin valfilm menar att en alliansregering skulle hota jobben. Segerfeldt jämför LO:s film med rysk propaganda och frågar sig varifrån LO:s tanke om att svenska företag är som hin håle själv kommer från.
NYHET Publicerad:

Kaféet fick inte alkoholtillstånd - ligger för nära lekplats

REGELKRÅNGLET Krögaren Kjell Andersson och hustrun Kicki Edholm får inte servera alkohol på sitt sommarkafé. Orsaken är att kommunen inte vill att barn vid en lekplats i närheten ser när vuxna dricker alkohol. ”Grejen är helt befängd”, säger Kjell Andersson. Visita rekommenderar att beslutet överklagas eftersom det inte följer alkohollagen.
NYHET Publicerad:

Debatt: Företag som inte förbereder brexit kan förlora stort

DEBATT Det är hög tid för företagen att börja förbereda sig för brexit. Det menar debattörerna Mattias Hedvall och Johan Zetterström. Företag som inte är förberedda när separationen sker kommer förlora stora värden, menar de.
NYHET Publicerad:

Ungdomsförbunden: Riv upp LAS för att fler ska få jobb

DEBATT "En reform av arbetsrätten är nödvändig för att företag ska kunna anställa och fler människor ska kunna få ett arbete. Vi kommer att arbeta hårt tillsammans för att en alliansregering prioriterar en genomgripande LAS-reform", skriver företrädare för alliansens ungdomsförbund.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri kan bryta mot lagen

OSUND KONKURRENS Kommunala verksamheter som agerar på den öppna marknaden får inte ta del av regeringens uppmärksammade anställningsstöd extratjänster, enligt Arbetsförmedlingens regler. Ändå har Landskrona bemannat ett kommunalt tvätteri med extratjänster. Detta kan strida mot regelverket och möjligen även lagen.
NYHET Publicerad:

Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

UNDERSÖKNING Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. ”, säger han.
NYHET Publicerad:

Storm i skogspolitiken: Spricka mellan S och MP

ENTREPRENÖR GRANSKAR Att privata skogsägare blir utan ersättning när staten inför avverkningsförbud har lett till en kritikstorm. Politikerna skyller på varandra i den infekterade frågan om äganderätt och miljöhänsyn. En spricka framträder mellan regeringspartierna Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
NYHET Publicerad:

Skogsägare utan ersättning efter myndighetsbråk

ENTREPRENÖR GRANSKAR Sedan en uppmärksammad dom 2015 har staten valt att stoppa avverkning av stora arealer fjällnära skog utan att ge ersättning till skogsägarna. Tidningen Entreprenörs granskning visar att arkitekten bakom är Kammarkollegiet. ”Det övergår min fattningsförmåga hur Kammarkollegiet kommit fram till ståndpunkten”, säger Stefan Rubenson, jurist på advokatfirman Åberg & Co och tidigare rättschef på miljödepartementet.
NYHET Publicerad:

Regeringen sinkar miljardsatsning i skogsindustrin

BIORAFFINADERIET I DOMSJÖ Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker vill göra den största investeringen någonsin i svensk skogsindustri. Men regeringens skogspolitik som innebär att allt större skogsarealer skyddsklassas sätter käppar i hjulen. På spel står 4-5 000 jobb, uppskattar Domsjös vd Lars Winter.