”Det behövs inte mycket för att välta ekvationen”

szd42ee0
Foto: Lina Alriksson
Marcus Brunskog, vd Brunskoggruppen.

Val 2014 Marginalerna i den hårt konkurrensutsatta åkerinäringen är små. Därför skulle en höjd bensinskatt och en kilometerskatt för lastbilar vara förödande, enligt Marcus Brunskog, vd för transportföretaget Brunskoggruppen. "Då försvinner vår sektor snabbt", säger han.

Miljöskatter

– Den svenska transportnäringen är borta innan nästa val om man lägger kilometerskatt och bränsleskatt på oss, säger Marcus Brunskog.

Sedan Sverige blev en del av EU och den inre marknaden i mitten av 90-talet har konkurrensen i transportbranschen ökat enormt. Att anlita svenska åkeriföretag är betydligt mycket dyrare än att köpa tjänsterna av företag som betalar löner och skatt i länder som Bulgarien, Rumänien eller Estland. Debatten kring olaglig internationell trafik och social dumpning i branschen har därför gått het under lång tid. Många åkeriföretag har tvingats lägga ner och de som klarat den hårda konkurrensen har gjort det genom att nischa sig, enligt Marcus Brunskog.

– Konkurrensen har bara ökat, ökat och ökat. Man måste nischa sig extremt. Vi verkar i Danmark och södra Sverige upp till Stockholm och har arbetat upp goda relationer med flera stora företag i regionen, säger han.

Brunskoggruppens specialitet är så kallad slingbilstrafik, lastbilstransporter som går mellan olika industrier efter ett schema, nästan som busstrafik. Företaget kör de riktigt känsliga leveranserna, som måste komma fram i exakt rätt tid. När Marcus Brunskog tog över som vd i familjeföretaget för 10 år sedan såg han det som en utmaning att visa att det går att driva åkeriföretag i Sverige. Idag är han lite mer tveksam. Alla kostnader som läggs på verksamheten får stora konsekvenser, det är ett som är säkert.

– Idag har man en marginal på 2-3 procent om man är en duktig transportör. Det behövs inte mycket för att välta den ekvationen.

Blir det en rödgrön regering efter valet i september är risken stor att kostnaderna för åkerierna ökar. MP vill införa en bensinskatt på 70 öre per liter samt en skatt för lastbilar på 1,40 kronor per kilometer. S har inte lagt något förslag om höjd bränsleskatt, men har föreslagit en lastbilsskatt på lägre nivå. Exakt var förslagen landar är oklart, vilket gör osäkerheten för transportbranschen är stor.

Marcus Brunskog tycker att miljöfrågorna är viktiga, men han tror inte att regleringar i Sverige är rätt väg att gå. Om ökade kostnader slår ut svenska åkerier fylls transportbehovet av utländska företag som inte behöver leva upp till samma regler.

– Jag är bara människa, jag vill också ha en bättre miljö. Men alla måste hjälpa till. Inför man skatt på bränsle och lastbilar måste det gälla alla bilar, även de som kommer in i Sverige utifrån.

– Det går inte att reglera bara i Sverige när vi jobbar på en global marknad, avslutar Marcus Brunskog.

Brunskoggruppen

Verksamhet: Transport- och logistiktjänster
Ort: Ljungby
Antal anställda: 40
Omsättning: 90 miljoner kronor

Maja Cronstedt