Digital tidslinje skyddar mot idéstöld

Snilleblixtarna, del två Hallå där Andreas Andersson, som ligger bakom satsningen iDefendo, en digital tidslinje som gör att upphovsmän och innovatörer kan bevisa att han eller hon kommit på en idé, produkt, design eller musik.

Andreas Andersson, som ligger bakom satsningen iDefendo.
Andreas Andersson, som ligger bakom satsningen iDefendo.

Vad innebär idén?

– Idén bygger på att det finns en lucka i den befintliga immaterialrättslagstiftningen. Man kan skydda text- och bildinnehåll med copyright samt processer och teknisk funktionalitet med patent eller form med mönsterskydd. Men idéer kan inte skyddas på samma sätt. iDefendo är en metod som låter uppfinnaren bevisa att hen är upphovsman till en idé, produkt, design eller musik. Vi låter uppfinnaren skapa en beviskedja som visar vem idén har delats med. Det kan användas som ett komplement till sekretessavtal och i sammanhang när sådana avtal inte låter sig skrivas, till exempel när man presenterar sin idé för potentiella investerare. Med hjälp av beviskedjan gör vi det möjligt för alla typer av upphovsrättsskapare att på ett tydligt sätt kunna bevisa tidslinjen för när något skapats.

Vem riktar den sig till?

– Vi vänder oss till alla som behöver presentera idéer och skapelser för personer eller i sammanhang där man inte kan vara helt säker på mottagarens välvilja. Ju enklare det är att kopiera en idé, desto viktigare är det att skydda den innan man presenterar den. Musik är ett väldigt tydligt exempel på det. Om du spelar upp en melodi för någon kan ju den personen utan svårighet memorera melodin och sedan hävda att den är hans eller hennes. Med vår tjänst kan man visa upp en tidslinje och bevisa att man själv hade låten innan den spelades upp första gången.

Är patentprocesserna för krångliga idag?

– Att patentera saker är snarare dyrt och tidsödande än vad det är krångligt. Det stora problemet är att mycket av det värdefulla som skapas inom ett företag inte ens kan patenteras. Patent gäller funktioner och tekniska processer, men mycket av det immateriella värde som skapas i företag handlar om annat. Som idéer, koncept eller massor av små kluriga lösningar som var och en kanske inte är så mycket värda, men som tillsammans ger innehavaren och upphovsmannen en fördel. Dessutom är processen från idé till patent ofta är väldigt lång och uppfinnaren måste som en del av patentprocessen ofta prata om sin idé med andra människor. Då är ju idén per definition oskyddad. Där kan vi hjälpa till.

Hur har responsen varit?

– Responsen har varit överväldigande. Detta är uppenbarligen en öm punkt för många människor och företag inom olika områden. Vi är precis i startgroparna, men räknar med att kunna presentera flera samarbeten med företag och organisationer som vill ha hjälp att skydda idéer och de investeringar i tid och engagemang som ligger bakom dem.

Jakob Stenberg

Jakob Stenberg