”Drivkraften är att visa att våra idéer håller”

Life science
Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela.

Innovation Lundaföretaget Xintela är ett av de svenska biomedicinbolag som anses ha en mycket lovande teknologi inom sin nisch. Förväntningarna är stora på att bolagets patentskyddade markörteknologi ska få betydelse för utvecklingen av bland annat stamscellsbehandlingar. Intresset var också stort när Xintela i början av året börsnoterades på Nasdaq First North.

– Det var när jag började fundera över hur vår upptäckt skulle kunna göra nytta som jag kom fram till att bästa sättet var att utveckla idén till en kommersiell produkt.

Det säger Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela, som är ett forskningsintensivt biomedicinbolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer.

Att det finns stora förväntningar på bolaget blev tydligt tidigare i år när den nyemission som genomfördes i samband med att börsnoteringen övertecknades. Den ursprungliga emissionsvolymen utökades från 30 till 35 miljoner kronor.

Bedömningen är att Xintela har en lovande produktportfölj på en marknad som inom ett par år bedöms vara värd mer än 50 miljarder kronor. Bolagets verksamhet vilar på två ben: ledbroskskador och hjärntumörer. Xintela har utvecklat en biomarkörteknologi, som gör det möjligt att identifiera broskceller och stamceller och även vissa cancerceller. Behovet av mer effektiva behandlingsmetoder anses vara stort inom just detta område.

Evy Lundgren-Åkerlund, som i grunden är forskare och docent vid Lunds universitet, är inte bara vd för Xintela, utan hon är också bolagets grundare. Den kombinationen är vanlig för bolag inom life science. Xintela bildades 2009 men utvecklingsarbetet påbörjades 2013. Bolaget har sin grund i Lunds Universitet och bolaget Cartela AB, som Evy Lundgren-Åkerlund också ligger bakom. 

– Det finns faktiskt många likheter mellan att vara forskare och företagsledare. I bägge fallen handlar det om att bygga ett kompetent och motiverat team och att jobba mot bestämda mål. Att sälja in sin idé samt att söka och säkerställa finansiering är också något som ingår i bägge rollerna, säger hon, och framhåller att när hon för drygt 15 år sedan valde att ta steget från laboratoriet till företagsvärlden så kändes det ganska naturligt.

– Det är till exempel mycket lättare att hantera och utveckla en patentportfölj om du har ett bolag i ryggen eftersom patent medför stora kostnader, fortsätter Evy Lundgren-Åkerlund, som ser flera fördelar med sin forskarbakgrund.

– Jag förstår ju tekniken, vilket gör det lättare för mig att sälja in idén. Jag tror också att det bidrar till att höja trovärdigheten. Samtidigt måste jag visa att jag tänker affärsmässigt och att jag är en entreprenör och företagsbyggare.

Evy Lundgren-Åkerlund tvekar inte när hon ska peka på det största problemet, eller kanske snarare den största utmaningen, med att leda ett företag som Xintela.

– Det är finansieringen, utan tvekan. Det gäller framförallt när projektet fortfarande är i ett tidigt skede. Då gäller det verkligen att kunna sälja in idén hos möjliga finansiärer.

Även om Xintela fortfarande befinner sig i tidig utvecklingsfas så ser Evy Lundgren-Åkerlund goda förutsättningar för att bolagets patentskyddade teknologi ska generera licensintäkter inom några få år. I likhet med andra företag inom medicin- och biotekniksektorn så finns naturligtvis också möjligheten att Xintela så småningom köps av ett annat, betydligt större, företag.

– Vi fokuserar på att utveckla och öka värdet av våra projekt. Om ett annat bolag så småningom tar över ett projekt och utvecklar det vidare till en kommersiell produkt så ser jag inget problem med det, säger Evy Lundgren-Åkerlund, som menar att det är en del av strategin.

– Det kan generera tidiga intäkter för oss, menar hon.

Evy Lundgren-Åkerlund tror inte att den nyligen gjorda marknadsnoteringen kommer att betyda så mycket för själva verksamheten.

– Att utveckla projekten mot tydliga mål och bygga värde i bolaget har alltid varit viktigt. Men det blir lättare med en betydande finansiering i grunden, vilket också var främsta orsaken till noteringen. Det gör att vi kan driva projekten snabbare framåt, säger hon.
I samband med noteringsemissionen som Xintela genomförde i februari har bolaget fått över 1 000 nya aktieägare. Evy Lundgren-Åkerlunds ägarandel minskade från 23 till 16 procent. 

– I och med att bolaget växer och utvecklas förändras ju också min roll i bolaget. Min roll som vd blir tydligare. Tidigare har jag varit lite av en allt-i-allo.

Hur viktigt är det då för Evy Lundgren-Åkerlund att tjäna pengar?


– Möjligheten att tjäna pengar är inte drivkraften. I istället är det viktigt att visa att våra idéer håller och att de kan komma till nytta. Sedan är det ju ingen nackdel att tjäna pengar. Jag ser det som en eventuell bonus på vägen.  

Pär Krause

Patenterad teknologi

Namn: Xintela
Startår: 2013
Verksamhet: Xintela är ett bolag verksamt inom regenerativ medicin och cancer. Fokus är att utveckla nya metoder för stamcellsbehandling av ledbroskskador hos hästar och människor och antikroppsbehandling av hjärntumörer. Xintela har utvecklat XINMARK, som är en teknikplattform som bland annat innehåller en unik markörteknologi. XINMARK skyddas av över 50 patent på marknaderna i USA, Kanada, Europa, Japan och Australien.
Huvudkontor: Lund
Antal anställda: 10
Vd: Evy Lundgren-Åkerlund
Styrelseordförande: Gregory Batcheller
Nettomsättning: 10 028 kronor 2014
Rörelseresultat: - 2 993 570 kronor 2014
Största ägare: Evy Lundgren-Åkerlund 16,5 procent, Fredrik Olsson 15,4 procent, Nordnet 13 procent, Almi Invest Småland & Öarna AB 10,8 procent och Oldentoft Holding AB 4,7 procent.
Listning:Nasdaq First North.