Drönarföretagare vann mot myndigheterna

Drönare
Foto: Droneify

Regelkrångel Från och med den 1 augusti blev det tillåtet att flyga med en kameraförsedd drönare igen. Förbudet har varit lagstadgat i endast tio månader och drönarföretagarna har under hela tiden legat på för en lagändring. Nu är lagen ändrad och drönare med kameror kan användas igen.

Marc Zacharoff och Jimmy Svensson driver företaget Droneify.
Marc Zacharoff och Jimmy Svensson driver företaget Droneify.
Björn Bergman
Björn Bergman

Björn Bergman har varit kritisk till beslutet sedan det klubbades igenom i högsta förvaltningsdomstolen förra hösten. Han är drönarfotograf och sitter i styrelsen för Bildleverantörernas förening och har tillsammans med föreningen drivit för att ändra lagen sedan den trädde i kraft i oktober 2016.

– Det är klart att vi har haft ett egenintresse för att ändra på de galenskaper som lagen innebar, både för oss företagare och för våra medlemmar, som även dom är företagare, säger han.

Lagen innebar att det krävdes kameraövervakingstillstånd för alla drönare med kamera. Detta efter att en dom i högsta förvaltningsdomstolen som ansåg att drönare med kamera kunde jämföras med övervakningskameror. Därmed ansågs det som kränkande mot enskildas personliga integritet.

Kritiken mot lagen var hård och regeringen tillsatte en snabbutredning för att ändra lagen. Från den 1 augusti är det återigen tillåtet att flyga med kameraförsedd drönare.

Enligt Björn Bergman har kameraövervakingstillstånd i princip varit omöjliga att få för drönare och den nya lagändringen innebär att den "jätteindustri” som nu kan fortsätta utvecklas med hjälp av drönare försedda med kameror kan återuppstå.

– Kamerorna används till allt från att inventera skog, mäta skördar, landskapskartläggning, värmedetektering, byggnadsprojekt, lasermätningar, miljöforskning, mäklaruppdrag till att söka efter försvunna personer, säger han.

Han menar att vi  nu efter lagändringen återigen börja ta emot kunder som vill anlita drönarfotografer – vilket är en stor del av hans affärsidé som fotograf.

– Det känns som en tidig julklapp. Det är framförallt glädjande att myndigheterna verkligen lyssnade på drönarindustrin och hur snabbt lagen kunde ändras. Vanligtvis brukar det ta flera år att ändra en lag men jag tror att de nu insåg att de hade gjort fel bedömning från början.

Även Marc Zacharoff och Jimmy Svensson som driver företaget Droneify som levererar bland annat flygfilmer och flygbilder till kunder är nöjda över att lagen har ändrats.

– Vi är självklart glada över att det blev en lagändring då det visar hur viktig drönare är för Svenskt näringsliv. En ny teknik som många kanske är rädda för men som skapar otroliga möjligheter i flera områden. Vi tycker att det är viktigt att lagar och förordningar anpassas till den moderna tekniken. Det gör det inte bara lättare för oss som jobbar med detta dagligen, utan skapar även en tryggare miljö för alla, säger de.

De menar vidare att den nya lagändringen gör att de kan fortsätta satsa i Sverige.

– Den nya lagen gör att vi enklare kan fortsätta vara med och utveckla maskiner inom bland annat industriell inspektion. Vi kommer även att satsa mer mot Svensk filmindustri där vi redan nu kan erbjuda professionell flygfilm med tyngre kameror så som RED. Framtiden för tjänster med drönare ser ljus ut och vi ser fram emot att nå våra mål innan året är slut.

Finns några hinder kvar?

– Det finns hinder kvar, men detta är ett steg i rätt riktning. Det finns fortfarande lagar och förordningar som behöver anpassas för drönartekniken. Vi ser med spänning fram emot att se hur detta kommer utvecklas och hoppas att Sverige blir ett ledande land i utvecklingen av drönarteknik.

Särskilt undantag för drönare i kameraövervakningslagen

"För att förenkla för företag vill regeringen göra ett särskilt undantag för drönare i kameraövervakningslagen. Enskildas personliga integritet ska i stället skyddas genom reglerna i personuppgiftslagen."

Den nya lagen gäller från den 1 augusti 2017.

Frida Nygren