Efter strömavbrotten på Gotland: Nu vill Cementa ha betalt för skadorna

20

Infrastruktur Byggföretaget Cementa är ett av många Gotlandsföretag som drabbats hårt av sommarens strömavbrott och nu vill företaget att Vattenfall tar sitt ansvar. ”Vi har inlett diskussioner om ekonomisk kompensation”, säger fabrikschefen Fred Grönwall.

IMG_8355.jpg
Fred Grönwall, fabrikschef Cementa Slite.
Kirsten Åkerman
Kirsten Åkerman, regionchef Svenskt Näringsliv Gotland.
Maria Sunér Fleming
Maria Sunér Fleming, enhetschef för Energi, Infrastruktur och Miljö på Svenskt Näringsliv.

Fred Grönwall är stressad. Cementas anläggning i Slite på Gotlands östra sida har drabbats av cirka 15 stycken elavbrott sedan i mitten av juli och när Entreprenör ringer har det gotländska nätföretaget Gotlands Energi AB (GEAB) precis varnat för nya avbrott.

– Vi får verkligen hoppas att vi slipper det, säger Fred Grönwall.

Och han har all anledning att känna sig orolig. När Cementa blev informerade om att Gotlandslänken skulle uppgraderas pekade statliga Vattenfall på en rad lyckade testkörningar tillsammans med ABB i Ludvika. Alla hade avlöpt med goda resultat, uppgav Vattenfall.

– Men det blev fel på en gång när arbetet påbörjades. Vi drabbades av två strömavbrott redan första veckan. Bara efter en sekunds strömavbrott tar det 24 timmar för oss att komma upp i full produktion igen, konstaterar Fred Grönwall.

Cementa är en av Gotlands absolut största arbetsgivare med över 400 stycken anställda. Fabriken är högteknologisk med utrustning som är mycket känslig för spänningsförändringar. De många strömavbrotten har kostat företaget mångmiljonbelopp i både direkta och indirekta kostnader.

– Vi har haft flera bränder och andra direkta skador på vår utrustning. Men också indirekta kostnader i form av produktbortfall, kvalitetspåverkan och en krävande logistik.

Den totala kostnaden kommer inte att kunna summeras förrän i slutet av november men Fred Grönwall och Cementa ser strömavbrotten som en direkt följd av att infrastrukturen inte moderniserats på årtionden. Därför har man nu inlett diskussioner med GEAB, som ägs till 75 procent av Vattenfall, om en eventuell ekonomisk kompensation.

Fred Grönwall vill inte närmare gå in på vilka ekonomiska krav som Cementa ställer men frågan har nu lyfts upp till företagets jurister på koncernnivå.

– I de inledande diskussionerna har Vattenfall visat en stor vilja att gå oss till mötes. Sedan är det en annan fråga vart vi landar i diskussionerna.

Maria Sunér Flemming är enhetschef för Energi, Infrastruktur och Miljö, på Svenskt Näringsliv.

– Detta är ju oerhört allvarligt för Cementa, och jag förstår deras upprördhet. Händelserna på Gotland sätter verkligen fingret på hur central en väl fungerande elförsörjning är för såväl näringsliv som övriga samhället.

Enligt Stefan Persson, chef för regional utveckling på Region Gotland, är Cementa inte ensamma om att kräva ekonomisk kompensation. Flera gotländska företag ska ha kontaktat GEAB i samma ärende.

Ett av dom är Visby mejeri som varit tvungna att kassera färsk mjölk och mjölkpulver som en följd av strömavbrotten.

– Varje stopp har kostat oss mellan 75 och 100 000 kronor, säger Magnus Dahlbom, mejerichef på Visby mejeri.

Därför för även Arla och GEAB diskussioner kring den uppkomna situationen.

När uppgraderingen av Gotlandsnäten avslutas på fredag i vecka 39 har en stor viktigt samhällsekonomisk fråga hamnat i fokus, menar Kirsten Åkerman, regionchef på Svenskt Näringsliv Gotland.

– Situationen som uppstått är en glasklar illustration av hur helt avgörande stabil elförsörjning är och hur viktigt det är med rak, tydlig och tidig dialog med näringslivet.

Svenska Kraftnät påbörjade arbetet med att bygga en ny stamförbindelse mellan fastlandet och Gotland men avslutade arbetet förra året. I sin motivering till det skrev Svenska Kraftnät att ”efter att den samhällsekonomiska nyttoanalysen har genomförts görs bedömningen att kostnaderna väsentligen överstiger de olika nyttorna”.

Fred Grönwall konstaterar att priset för att inte ha fått en ny stamförbindelse på plats också varit högt.

– Om man arbetar i det privata näringslivet i Sverige 2018 har man en viss förväntan på att infrastrukturlösningar som vägar och el fungerar.

Fakta

Arbetet på Gotland handlar om att kontrollanläggningen för Gotlandslänken uppgraderas. En stor anledning till strömavbrotten är att en av de två kablarna behövts kopplas ur under det pågående arbetet.

GEAB ägs till 75 procent av Vattenfall och till 25 procent av Region Gotland.

Cementa ingår i den tyska internationella koncernen Heidelberg cement group.