Egenföretagare: Låt oss få friskvårdsbidrag

638

Friskvård Som egenföretagare är det inte tillåtet att göra avdrag för friskvård och motion. Efter en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen som godkänner avdrag för golf och personliga tränare tycker nu många småföretagare att måttet rågat. "Självklart borde egenföretagare ha samma möjligheter som alla andra företagare”, säger företagaren Sara Bergqvist

Sara Bergqvist
Foto: Privat
Sara Bergqvist är egenföretagare som efterlyser avdragsgill friskvård.
Siv Öberg
Foto: ©Photographer Anna Lauridsen Ku
Siv Öberg har arbetat som frisör i 45 år. Hon tycker att beslutsfattarna har en förlegad syn på småföretagare.
Mattias Andersson
Foto: Småföretagarnas riksförbund
Mattias Andersson är näringspolitisk samordnare på Småföretagarnas riksförbund.

Sara Bergqvist är en av landets cirka 330 000 egenföretagare. Hon arbetar med journalistik och media och är en hängiven motionär som försöker träna så ofta hon kan. Det var när hon arbetade med Bunkefloprojektet, en satsning på friskvård i Malmös skolor, som hon verkligen förstod hur viktigt det är med fysisk aktivitet.

– Projektet visade att de elever som fick fysisk aktivitet i skolan varje dag fick starkare skelett och hjärta, bättre motorik, friskare tänder, hade en hälsosam vikt och mådde bättre i stort. Dessutom presterade de bättre, säger Sara Bergqvist.

Men som enskild företagare kan hon inte göra avdrag för friskvård. Något som är en självklarhet för de flesta anställda och som är godkänt för företagare med aktiebolag.

– Det borde inte hänga på företagsformen om man kan få avdrag eller inte. Många enskilda företagare arbetar väldigt många timmar, ibland under ganska begränsade ekonomiska förhållanden. Att ge dem samma möjligheter som alla andra företagare borde vara en självklarhet.

Hon tycker även att det är viktigt att lyfta folkhälsoperspektivet i frågan. Det är till exempel konstigt att egenföretagare kan göra avdrag för rehabilitering efter att en förslitningsskada har uppstått.

– Det verkar dumt att man ska behöva ta omvägen om att bli sjuk för att kunna bli frisk. Att motionera och träna är ju förebyggande och en god hälsa är helt avgörande för att människor ska orka arbeta fler år, som säkert blir nödvändigt i framtiden.

– Och över 300 000 människor som mår bra och kan prestera bättre skulle få en direkt effekt på produktiviteten i företagen och därmed också på samhällsekonomin i stort, fortsätter Sara Bergqvist.

Siw Öberg, har arbetat som frisör i 45 år och är styrelseledamot i Småföretagarnas Riksförbund. Hon tycker att det är anmärkningsvärt att beslutsfattarna har en så förlegad syn på småföretagare. Hon går så långt så att hon menar att de medvetet både kränker och särbehandlar jobbskapare.

– Jag som småföretagare med anställda kan alltså erbjuda friskvård till personalen som i regel är unga och friska men får själv inte den förmånen för att hålla mig på benen trots att vi som är företagare oftast är både äldre och behövs på företaget.

– Oavsett vilken form av företag vi bedriver borde friskvårdsbidraget gälla alla, något annat är otänkbart och orättvist anser jag, fortsätter Siw Öberg

Mattias Andersson, näringspolitisk samordnare på Småföretagarnas Riksförbund, berättar att man nu bedriver ett aktivt arbete gentemot de politiska partierna för att få till stånd att även företagare med enskild firma ska få göra avdrag för friskvård.

– Småföretagare arbetar i minst lika stor utsträckning som anställda under hård stress och har dessutom svårt att få tillgång till vårt sociala skyddsnät.  Detta är i sanning ytterligare ett bevis på att företagare har fler skyldigheter och färre rättigheter gentemot staten än andra grupper.

Detta gäller för friskvårdsbidrag

Arbetsgivaren kan skatte- och avgiftsfritt ge anställda möjlighet till olika slag av motion och friskvård på arbetsplatsen. Men egenföretagare och handelsbolag har inte den möjligheten eftersom de inte räknas som anställda. Företagare med aktiebolag kan däremot göra det. Maxbeloppet för avdrag är 5 000 kronor.

Tidigare var det Skatteverket som bestämde vilka typer av friskvård och motion som var avdragsgilla. "Dyra" sporter som ridning och golf var till exempel inte godkända. Men i en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen från i januari 2018 blev det tillåtet att göra avdrag för "pay and play" golf. Det tolkar Skatteverket nu som gällande för alla dyra sporter. Därmed bestämmer inte myndigheten vilka aktiviteter som är godkända. Det gör numera arbetsgivaren. Avgörande är att aktiviteten är motion.

Martin Berg