Egenföretagarna riskerar bli framtidens fattigpensionärer

149

Företagarnas villkor Inkomsterna i samhället blir allt mer ojämlika. En ny forskningsrapport från Ratio visar att egenföretagarnas låga inkomster spelar stor roll för den utvecklingen.

daniel-halvarsson-300-150x150.jpg
Daniel Halvarsson, filosofie doktor på Ratio.
karl-wennberg-2016-150x150.jpg
Foto: Erik Cronberg
Karl Wennberg, professor på Ratio.
martin-korpi-300-150x150.jpg
Martin Korpi, ekonomie doktor på Ratio.
sdlta900cf2-nh.jpg
Foto: Henrik Montgomery/TT
Anna-Karin Hatt, vd på Almega.
martin_linder_2_foto_camillasvensk.jpg
Foto: Camilla Svensk
Martin Linder, förbundsordförande på Unionen.

På ett seminarium på forskningsinstitutet Ratio presenterade forskarna Daniel Halvarsson, Martin Korpi och Karl Wennberg en rapport om hur företagande påverkar inkomstojämlikheten i samhället.

De har jämfört grupperna vanliga löntagare, egenföretagare samt aktiebolagsföretagare under tidsperioden 2005 - 2013.

Rapportförfattarna konstaterar att entreprenörskap och företagande bidrar till inkomstojämlikhet i båda ändarna av det totala inkomstspannet.

Det beror på att egenföretagare har relativt låga inkomster jämfört med vanliga löntagare och aktiebolagsföretagarna.

Egenföretagarnas snittinkomst för 2013 var nästan 100 000 kronor lägre än löntagarnas, och 200 000 kronor lägre än aktiebolagsföretagarnas.

– Gruppen egenföretagare bidrog 2013 markant till en ökning av ojämlikheten i den lägre delen av inkomstfördelningen, konstaterade Daniel Halvarsson.

– I den översta delen av inkomstspannet påverkade aktiebolagsföretagare ojämlikheten uppåt, fast inte lika mycket som egenföretagarna tynger spannet nedåt, fyllde Karl Wennberg i.

Forskarna har också tittat på hur resultatet påverkas om till exempel lägger till betydelsen av utbildning för inkomsterna.

Resultatet är nedslående för egenföretagarna.

– Det visade sig att ett extra utbildningsår betalar sig sämst för egenföretagarna, plus 7 000 kronor, och bäst för aktiebolagsföretagarna, plus 31 000 kronor, sa Karl Wennberg.

Anna-Karin Hatt, vd för organisationen Almega, och Martin Linder, förbundsordförande för Unionen, deltog i debatten.

Ratios kommunikationschef, Johanna Grönbäck, frågade dem om resultaten indikerar att det finns en risk för att egenföretagare blir framtidens fattigpensionärer?

– Egenföretagare har i snitt 22 procent lägre inkomster och det är så klart en jätteutmaning, inte minst med tanke på hur pensionssystemet är byggt, att företagare får en bra pension och rätt till socialförsäkringarna, sa Martin Linder.

– Det stämmer att vi har en pensionsutmaning, men det riktiga stora bekymret är att dagens ungdomar kommer ut för sent i arbetslivet. Vi måste tidigare understryka effekten av vilka konsekvenser olika personliga val, som att börja arbeta sent, får senare i livet, sa Anna-Karin Hatt.

Anna-Karin Hatt menade att resultaten kan påverka incitamenten att starta företag.

– Vi behöver entreprenörer och när vi får indikationer på att avkastningen för att ta risk eller att utbilda sig inte lönar sig måste det tas på stort allvar, sa Anna-Karin Hatt.

– Vi ser en utveckling där allt mer arbete utförs i andra former än anställd. Ett exempel är som konsult eller expert i eget företag. Utmaningen för oss som fackförbund är hur vi ska kunna fånga upp den gruppen. Vårt primära verktyg är ju kollektivavtalen, fortsatte Martin Linder.

Jesper Roine, professor på Handelshögskolan, påpekade att inkomstojämlikhet visserligen ökar i Sverige, men att det inte beror på lönespridning utan på att toppen drar ifrån.

– Det är i det allra översta inkomstsegmenten som vi ser de stora skillnaderna. Det beror på att inkomsterna av kapital ökat kraftigt för dessa grupper.

Forskarna menade att forskningsresultaten ger beslutsfattare vissa underlag för möjliga åtgärder.

– De möjliga tillväxteffekterna, som en följd av entreprenörskap, bör överväga de negativa välfärdseffekterna som kan uppstå på grund av en ökad ojämlikhet. Det är något att titta på, sa Daniel Halvarsson.

– En annan fråga som är intressant är i vilken grad individer startar företag i brist på alternativ på arbetsmarknaden, fortsatte han.

Martin Berg