Entreprenörskap bra för välbefinnandet

Entreprenörskap Att starta nya verksamheter framkallar ett unikt entreprenöriellt välbefinnande, visar forskning från Handelshögskolan. Detta trots att många entreprenörer stressar mer och har större arbetsbörda och lägre löner än genomsnittet.

Nadav Shir
Foto: Carl Eneroth

Förklaringen till välbefinnandet ligger i att entreprenörskap tillfredsställer grundläggande psykologiska behov av självbestämmande, kompetens och tillhörighet.

– Min forskning visar att entreprenörers stora välbefinnande inte beror på frånvaron av krav, utan snarare på alla de möjligheter som entreprenörer upplever att de har till följd av sin frihet. Att uppskatta frihet är en sak, men att uppleva den och att göra något med den är något helt annat, säger förskaren Nadav Shir.

Forskningen visar att man i det tidiga skedet med att starta upp en ny verksamhet har komplexa och osäkra faktorer att ta ställning till. Då verkar det entreprenöriella engagemanget till negativa konsekvenser för den mentala hälsan, vilket bidrar till att många misslyckas i övergången från tanke till handling. Men för dem som lyckas ger entreprenörskapet en möjlighet att växa, utvecklas personligt och finna en egen mening med livet.