Entreprenörsskatt skrämmer bort nyckelpersoner

Skatter Regeringens förslag till nya 3:12-regler slår hårt mot snabbväxande it-företag. Det blir svårt att få nyckelpersoner att engagera sig och investera i företaget. "Även jag kommer att satsa mina pengar någon annanstans om förslaget blir verklighet", säger Mats Bayard, vd på it-företaget Triona.

mats bayard redigerad-1

Triona är ett snabbväxande företag som levererar avancerade IT-tjänster. De är beroende av medarbetare med spetskompetens som brinner för verksamheten. För att attrahera och behålla duktiga medarbetare är möjligheten för de anställda att köpa aktier i bolaget, direkt eller via optionsprogram på marknadsmässiga villkor viktigt. Men nu hotar regeringens förslag till nya 3:12-regler hela Trionas modell. Mats Bayard, vd på företaget, är inte glad.

– Förslaget får stora konsekvenser, det blir svårt att behålla nyckelpersoner. För de som har investerat i företaget ändras förutsättningarna radikalt över en natt. I stället för att avkastningen på medarbetarnas Triona-aktier beskattas som kapital med 20 procent kommer den att beskattas som lön med upp till 57 procent, säger han.

Men för externa personer som äger aktier i Triona kommer beskattningen fortfarande att vara 20 procent. Det finns med andra ord starka incitament för personalen att säga upp sig och ta ett jobb hos en konkurrent i stället. Mats Bayard, som själv har investerat en hel del i företaget, är nu orolig för vad som händer när moroten med att vara delägare försvinner.

– Det finns inte längre någon anledning för ledande personer i mindre tillväxtföretag att vara delägare. Varför ska man investera i företaget om man kan få större värdetillväxt på sina aktier på annat håll? Även jag kommer att satsa mina pengar någon annanstans om förslaget blir verklighet, säger han.

Regeringens förslag innebär att en delägare måste äga minst fyra procent av bolaget för att omfattas av den lägre beskattningen på 20 procent. En medarbetare äger ytterst sällan så stora andelar i företaget. Dels för att det är mycket pengar. Dels för att grundarna sällan vill ge bort så mycket av kontrollen i bolaget.

– Det är en märklig signal som regeringen sänder. Det kommer att bli betydligt svårare att växa och attrahera engagerade medarbetare. Det går ju inte att locka duktiga personer med optionsprogram när i princip hela avkastningen äts upp av skatt, säger han.

Mats Bayard förstår inte varför regeringen med Anders Borg i spetsen fortsätter att driva förslaget trots kraftigt kritik från såväl Lagrådet, näringslivet och akademi. Enligt honom slår de föreslagna 3:12-reglerna mot helt andra företagargrupper än de som finansministern initialt ville stoppa.

– De flesta politiker verkar överens om att förslaget kommer att slå fel, inklusive moderaterna. Ändå lyssnar inte Borg och tar ett kliv tillbaka. Det är farligt när prestige går före fakta, säger han.

Daniel Mellwing