Entreprenörsskatten hindrar Texab från att växa

189

3:12-reglerna 1,6 miljoner kronor i ökade kostnader. Det blir notan för bemannings- och logistikföretaget Texab om förslaget till nya 3:12-regler blir verklighet, enligt företagets vd och grundare Torbjörn Ulf. Det är pengar han hellre satsat på företagets utveckling och på att anställa fler nyanlända.

Torbjörn Ulf, vd och grundare av Texab.
Torbjörn Ulf, vd för Texab, tycker att regeringens förslag till nya 3:12-regler dämpar viljan att driva företag. Det är värre än de ökande kostnaderna, anser han.

– Jag förstår inte motiven bakom de nya reglerna. De slår rakt av mot företag av alla storlekar och framför allt de mindre. Det är nog fler än jag som börjar tveka om varför man ska vara företagare.

Det säger Torbjörn Ulf, vd och grundare av Texab, ett bemanningsföretag inom lager och logistik med drygt 200 anställda och verksamhet på flera orter i landet.

Han är en av de drygt 167 000 företagare som drabbas om förslaget på nya 3:12-regler får gehör i riksdagen. Totalt rör det sig om en skattehöjning på tre miljarder kronor.

För att visa för finansdepartementet hur de ändrade 3:12-reglerna faktiskt slår i verkligheten valde Torbjörn Ulf att skicka in ett remissvar departementet där han räknat på vad förslaget innebär för Texab. 

– I svaret redogjorde vi exakt för hur förslaget kommer att slå mot oss, säger Torbjörn Ulf.

Enligt hans beräkningar blir de ökade kostnaderna för löneuttag (inkomst av tjänst) 1 350 000 kronor inklusive arbetsgivaravgifter. Dessutom tillkommer 250 000 kronor i ökade skattekostnader i och med att skatten på utdelningar höjs från 20 till 25 procent. Sammantaget ger det ökade kostnader på 1,6 miljoner kronor för Texab.

– Det är pengar som jag hellre hade satsat på att utveckla vår verksamhet. Det är också mycket pengar i förhållande till vår vinst som ligger på mellan 2,5 och 5 miljoner per år, säger Torbjörn Ulf.  

– Vinsten är redan liten i förhållande till det stora antalet anställda Texab har och de risker som vi som ägare tar. De nya reglerna gör det inte bättre precis, fortsätter han.  

Torbjörn Ulf vill gärna växa och anställa fler medarbetare, bland annat nyanlända svenskar som genom Texab kan få det som politikerna kallar ”enkla jobb”.

– Vi har anställt och integrerat över etthundra nyanlända personer. Dessa medarbetare kan nu bidra till samhället med sitt arbete och skapa välstånd både för sig själva och Sverige.

– Det nya förslaget minskar också valmöjligheterna. Nu tvingas vi, de år när vinsterna är lägre, att lägga allt eller stora delar på inkomst av tjänst i stället för utdelning. Varför ska vi företagare fortsätta att vara lokomotiv i samhället när vi samtidigt dräneras på kapital, vilket gör det svårare för oss att utveckla våra företag, säger Torbjörn Ulf.

Anders Carlsson