Experten: "Hugg i skogen – för klimatets skull!"

video spelare

8

Klimat Den svenska skogen gör mest nytta för klimatet om den avverkas och återplanteras istället för att stormar, insekter eller bränder tar död på den. Det menar Peter Holmgren, skoglig doktor.

Den svenska skogsbranschen kyler ner klimatet och skogen gör mest nytta för klimatet om den sköts, avverkas och återplanteras. Det menar Peter Holmgren, som efter 20 år utomlands, bland annat som generaldirektör på Skogsforskningsinstitutet, CIFOR, nu återvänt till Sverige.

– Om skogen står och så småningom dör så gör den mindre nytta i att binda koldioxid. På kort sikt skulle vi visserligen öka kolbindningen men på lång sikt blir det tvärtom, säger Peter Holmgren.

En annan klimateffekt av skogsbruket som tidigare inte räknats med är den så kallade substitutionseffekten, menar han.

– Det handlar om att ersätta fossilbaserade material och energiämnen med produkter från skogen. Den effekten är ungefär lika stor som effekten av den växande skogen och totalt sett hamnar skogsnäringen på ett rejält plus.

Peter Holmgren är bekymrad över polariseringen i den svenska skogsdebatten och efterlyser att man ser skogen som ett helt system med många nyttor.

Hör Peter utveckla sina resonemang i videon.

Urban Ermling