Exportföretag ska byta länder med varandra

Hallå där... Björn Tielman, vd för formtillverkaren Tielman, som har startat ett exportnätverk, Exporum i Östergötland. Företag i regionen ska påbörja ett samarbete för att ta del av varandras kunskaper och idéer.

björn 2
Björn Tielman, vd för Tielman

Varför drar ni igång det här?

– Egentligen handlar det om självbevarelsedrift. Forum av den här typen saknas där man kan söka stöd i det vardagliga arbetet när det gäller exportrelaterade frågor. Syftet är att utbyta erfarenheter och kontakter.

Hur kommer upplägget att se ut?

– Upp till ca 20 medlemmar ska träffas fyra till fem gånger per år vid frukost och ha där vi inleder med en föreläsning inom ett aktuellt ämne. Vi kommer också att anordna mingel och olika typer av gruppaktiviteter, men fokus kommer att ligga på medlemmarnas vilja att nätverka både inom och utanför detta forum. Ambitionsnivån är hög och ifall alla ger 100 procent får man 20 gånger tillbaka.

Vilka företag kommer att omfattas?

– Vi har bjudit in ett hundratal företag inom regionen som vi tror ska kunna ha glädje av nätverket men givetvis kan alla som vill ansöka. För att bli antagen krävs det att man har en etablerad exportverksamhet, gärna med någon form av lokal närvaro med agenter, samarbetsbolag eller dotterbolag.

Vad är era erfarenheter? Har ni stött på problem under vägen?

– Jag kan främst tala för mig själv, men Tielman har en exportandel på 80 procent och vi har ett dotterbolag i Kanada sedan två år tillbaka. Vi har också sedan länge lokal representation i andra länder.

– Vi har stött på problem genom alltifrån hur agentavtal ska utformas, etablering i andra länder, de kulturella skillnaderna och vad man ska tänka på. Det handlar om att inte återupprepa tidigare misstag som andra företag har gjort. Nätverket ska underlätta för företag att ta del av varandras erfarenheter.

Vad tycker du om näringsminister Mikael Dambergs nya exportstrategi?

– Det är ett jättebra initiativ. Rent generellt är allt som främjar export viktigt. Totalt ska 800 miljoner kronor satsas fram till 2019 och det känns väldigt positivt. Sverige är ett litet land och måste fokusera på exporten. Det här har tagits emot positivt på marknaden bland företag och jag hoppas att det kommer underlätta för vår verksamhet.

Ser ni det här projektet som något övriga delar av Sverige kan ta del av?

– Jag hoppas att vi kan attrahera andra regioner. För mig känns det väldigt intressant att sprida nätverket längre fram. Initialt satsar vi på detta i ett år i Almis regi, sedan får vi utvärdera om vi kan sprida detta vidare. Vi får se hur det utvecklas. Vi tar ett år i taget.

Hur kan man ta del av det här?

– Man hittar information via almi.se

Vilka står bakom initiativet?

– Det är jag och Rikard Wallman, koncernchef i Fergas, som kommit på idén. Den har sitt ursprung i en debattartikel om Linköpings flygplats vara eller icke vara. Utifrån detta kläckte vi idén om ett forum eller nätverk för exportföretag. Därefter fick vi positiv respons av Almi, Business Sweden, Nulink och deras näringschef.

JF