Externa ledamöter avgörande för utvecklingen

Pressbild
Foto: STEFAN TELL
Jessica Stark, vd på StyrelseAkademien Stockholm.
82

Undersökning Många företagare saknar externa ledamöter i sin styrelse, något som kan vara avgörande för bolagets utveckling, menar affärsrådgivaren Lars-Erik Wiik. ”De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. Många gånger är kunskapen kring styrelsearbetet låg vilken också kan vara en tröskel till att ett aktivt styrelsearbete kommer till stånd”, säger han.

bild
Lars-Erik Wiik, affärsrådgivare.

Många företag har svårt att växa från små till medelstora företag, visar en undersökning från organisationen Företagarna. Enligt undersökningen saknar 81 procent av företagarna externa ledamöter i sina styrelser. Detta samtidigt som 73 procent av de företagare som har externa ledamöter tycker att det har bidragit positivt till företagets utveckling.

Jessica Stark, vd på StyrelseAkademien Stockholm menar att bra styrelsearbete kan vara avgörande för bolagets utveckling.

– En styrelse kan hjälpa en att lyfta blicken, ställa krav, bidra med ovärderlig stöttning och hjälp. En professionalisering av styrelsearbetet kan aktivt bidra till att lyfta och fokusera på viktigt strategiska frågeställningar som tar företaget till nästa nivå, säger hon.

Att det är så få bolag som har externa styrelseledamöter menar Jessica Stark kan bero på tidsbrist.

– Många företagare har svårt att hinna med det och lyfta blicken. Och jag tror att många tänker att ”Det där får jag fixa sen”.

Hon menar vidare att det inte finns några rätt eller fel men att man skulle kunna rekommendera att ta in någon extern när man har runt 10 anställda.

– Och det bästa tipset som jag kan ge är att ta den uppgiften på lika stort allvar som om du skulle rekrytera en nyckelmedarbetare.

Att åtta av tio företagare saknar externa ledamöter i sina styrelser tror Lars-Erik Wiik, affärsrådgivare som suttit i flera styrelser, kan bero på okunskap.

– Jag tror att det handlar mycket om rädsla och okunskap. Att man tror att det kommer innebära mycket mer jobb och vara mer kostsamt än det behöver vara. Sen vet man inte riktigt hur det fungerar, säger han och fortsätter:
– De flesta entreprenörer är så fokuserade på att hantera den dagliga operativa verksamheten att tiden för de strategiska framtidsfrågorna inte finns eller prioriteras. Många gånger är kunskapen kring styrelsearbetet låg vilket också kan vara en tröskel till att ett aktivt styrelsearbete kommer till stånd.

Han menar att det finns mycket att vinna på att ta in externa ledamöter i styrelser.

– Det kan vara avgörande för företagets utveckling att ta in någon som har som enda mål att företaget ska gå bra.

Frida Nygren