Fler äldre sätter högre tryck på välfärden

237

Välfärd Antalet stockholmare som är över åttio år kommer att öka dramatiskt de närmsta åren, vilket ställer större krav på utvecklingen. Men Reepalu-utredningen sätter käppar i hjulen för utvecklingen. "Jag hoppas att politikerna kommer att sansa sig", säger Catharina Tavakolinia, grundare av Kavat Vård.

Christina Tavakolinia, grundare av Kavat Vård
Foto: JEZZICA SUNMO
Christina Tavakolinia, grundare av Kavat Vård
Foto: JEZZICA SUNMO
Christina Tavakolinia driver Kavat Vård.
Fredrik Torehammar, Stockholms handelskammare
Foto: Foto: Felipe Morales

Stockholms handelskammare har låtit nationalekonomen Peter Stein ta fram demografiska beräkningar för kommunerna i Stockholms och Uppsala län. I flera kommuner kommer gruppen äldre över åttio år i det närmaste fördubblas. Det ställer stora krav på välfärdstjänster. Framförallt kommer behovet av äldreboenden att vara skriande.

– Inom några år kommer kapaciteten nå bristningsgränsen inom äldrevården om inget görs. Det driver på behovet av investeringar i såväl byggnader som tillkomsten av nya vårdinrättningar, säger Fredrik Torehammar, på Stockholms handelskammare.

Men en broms i utvecklingen är den så kallade Reepalu-utredningen som avser att begränsa möjligheterna att göra vinst för företag verksamma inom välfärden. Dess förslag skulle inte bara omöjliggöra framtida investeringar utan även leda till att många aktörer skulle få lägga ner sina verksamheter.

– Reepalus förslag skulle leda helt fel. De privata aktörerna inom välfärden är oerhört betydelsefulla för utvecklingen i dag. Men redan nu hämmar vinstdebatten investeringsviljan för en bransch som verkligen har möjlighet att bemöta den demografiska utmaningen, säger Fredrik Torehammar.

Kavat Vård AB är ett av företag i Stockholm som är verksamma inom äldreomsorgen. De har funnits i tio år och bara under denna period har de kunnat öppna hela tio äldreboenden.

Catharina Tavakolinia är en av grundarna. Fram till nyligen har hon varit vd, men numera arbetar hon med företagets nyetableringar. Vi träffar henne i ett av äldreboendena där hon genomför en form av praktik. Hon gör det regelbundet för att hålla sig à jour med att vården håller utlovad kvalitet.  

– Det är viktigt att företagsledningen då och då kommer ut och arbetar i verkligheten. Det är först då man ser vad som behöver förändras eller utvecklas, säger hon.

Catharina Tavakolinia ser goda möjligheter att fortsätta resan framåt och bygga ännu fler boenden. Men bara om företaget får rätt förutsättningar.

– Vi skulle kunna bidra med ett nytt äldreboenden om året. Men då måste vi även fortsättningsvis få göra vinst. Att starta ett äldreboende kräver mellan två och fyra miljoner kronor varje gång. Hur ska vi kunna starta fler om vi inte får samla på oss vinstmedel, undrar hon.

Catharina Tavakolinia sitter med i branschrådet i Stockholm stad. Där har man konstaterat att behovet i länet omfattar hela 37 nya boenden. Hon menar att politikerna är väl medvetna om utmaningen.

– Till och med det vänsterpartistiska äldreborgarrådet har vädjat till de privata vårdgivarna att starta äldreboenden för att klara de framtida utmaningarna, säger hon.

Stockholms handelskammares Fredrik Torehammar ser stora bekymmer med att välfärdsdiskussionen har kommit att domineras av vinstdebatten. I den uppkomna situationen borde man fokusera på kvaliteten hellre än huvudmannaskapet.

– Privata och kommunala vård- och omsorgsföretag borde ha lika förutsättningar av många anledningar. Det är i den privata sektorn som den snabbaste utvecklingen och de flesta innovationer sker. Det finns otaliga exempel på hur framgångsrika lösningar har uppkommit hos privata välfärdsföretag för att sedan anammas av de offentliga, säger Fredrik Torehammar.

– Jag tror och hoppas att politikerna kommer att sansa sig och inse vad som är bäst så småningom. När till och med vänsterpartiet tvingas vara pragmatiska och vädjar till den privata sektorn så borde man väl kunna lägga Reepalu-utredningen bakom sig, säger Catharina Tavakolinia.

Henrik Sjögren