Flygskatten motar bort flygbolag från Umeå

Flygbolaget BRA
101

Flygskatt Det blir flygskattens första tydliga effekt: BRA drar ner verksamheten i Umeå och minskar flygandet till Stockholm med 40 procent. Det gör 15 personer arbetslösa. Flygskatten får också en omvänd miljöeffekt när BRA tvingas byta nya miljövänliga flygplan mot äldre jetmaskiner.

Emma Sandsjö, kommunikationschef BRA
Emma Sandsjö, kommunikationschef BRA

Det svenska flygbolaget BRA har länge flugit mellan Bromma och Umeå, trots konkurrens från både SAS och Norwegian. Men när effekterna av flygskatten som infördes den 1 april nu slår ut i full kraft, tvingas flygbolaget dra ner på flygverksamheten.

- Det är riktigt, vi har sett en tydlig nedgång i Umeå, framför allt bland privatresenärerna som har flugit off-peak, alltså på andra avgångar än när det är högtrafik på morgnar och kvällar. Därför har vi valt att från januari minska antalet flygningar med cirka 40 procent, säger Emma Sandsjö, kommunikationschef på BRA till entreprenor.se

Det svenska inrikesflyget har stått stilla i utveckling de senaste åren, trots ett allmänt ökat flygande. Under 2018 har det för första gången börjat minska, i dagsläget med 3 procent. Det tolkas allmänt som en effekt av flygskatten som framför allt påverkat det privata resandet.

- Umeå är vår nordligaste destination och en stad med många studenter och mycket privatresande och för dem och andra människor, kan flygskatten vara det som gör att de avstår från en flygresa. Över huvud taget har vår trafik på Umeå varit ekonomiskt utmanade en längre tid och flygskatten är droppen som fått bägaren att rinna över. Nu har vi helt enkelt inte råd att bibehålla den närvaro vi haft tidigare.

Konkret innebär det att ett 15-tal personer sannolikt mister sina jobb, dels bland markpersonalen, dels bland de tekniker som tidigare ansvarade för de två flygplan som varje natt övernattade på flygplatsen men som nu flyttas till andra platser i landet. Dagens trafik med sex till sju dagliga avgångar minskas till fyra och koncentreras till morgon och kväll när efterfrågan är som störst.

Ytterligare en effekt blir att BRA nu byter till större flygplan vid högtrafik. Det innebär fler flygstolar då de flesta vill resa men också äldre och mer bränsleslukande flygplan istället för de mindre propellerdrivna ATR72 man oftast använt och som räknas till de mest miljöeffektiva flygplanen i dagsläget. Det är en utveckling som flygbolagen varnat för sedan flygskatten infördes eftersom det är en skatt som enbart fokuserar på antalet resenärer, inte de konkreta utsläppen från flygplanen.

- Det är en tråkig utveckling men vi vill inte lämna Umeå helt och hållet, flygtrafiken till Bromma är viktig för staden. Vad vi nu gör är att anpassa trafiken till ett mer marknadsmässigt upplägg.

Anders Carlsson