Flyktingkrisen: Bussbolag tvingas agera polis

38

Regelkrock Flyktingströmmen till Sverige har gjort att regeringen vill införa id-kontroller på tåg och bussar. Att hinna med id-kontroller gör att bussföretagen kan tvingas bryta mot kör- och vilotidsreglerna och få betala dryga böter. I grevens tid beslutade regeringen att införa vissa lättnader i regelverket. Men det kommer inte att räcka, anser bussbranschen.

Mats Johansson, vd Nettbuss Express
Foto: Björn Olsson/TT
Mats Johansson, vd på företaget Nettbuss Express, är bekymrad över konsekvenserna av lagförslaget. "Om det uppstår förseningar kan det bli svårt att leva upp till kör- och vilotidsreglerna", säger han.
Morgan Johansson, migrationsminister (s)
Foto: Lars Schröder/TT
Regeringen hoppas att id-kontroller kommer att minska antalet asylsökande till Sverige, sade migrationsminister Morgan Johansson på en presskonferens den 9 december.
Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag
"Man kan inte vältra över polisiära uppgifter på enskilda företag, men det är det man gör", säger Anna Grönlund, Sveriges Bussföretag.

Regelverket kring kör- och vilotider för buss- och transportföretag har länge vållat upprorsstämning bland landets bussföretag. Transportstyrelsen är så nitisk i kontrollerna att små misstag kan leda till tusentals kronor i sanktionsavgifter.

– Det är samma bötesbelopp om du kört en timme för länge utan rast, som när du kört fem minuter för länge. Det finns ingen tolerans, säger Johan Ekman, vd för Ekmanbuss Flexibussitet och Ekmanresor.

Reglerna för kör- och vilotider gäller inom hela EU och är desamma för busstrafik och lastbilstransporter. Medan polisen ansvarar för kontroller som sker ute på vägarna är det Transportstyrelsen som sköter de så kallade företagskontrollerna, när man gör en större översyn av hur ett företag följer reglerna. Men tjänstemännen på Transportstyrelsen tar sitt uppdrag alltför bokstavligt, enligt bussföretagen.

Jan Bosaeus, vd på bussföretaget Nobina, upplever att det nästan är omöjligt att göra rätt.

– Vi kör 14 varv runt jorden varje dygn och har satsat miljoner på ett system för att följa upp att vi följer reglerna. Men det är klart att det blir fel ibland. Kan man kräva av medarbetarna att de aldrig ska trycka på fel knapp?, frågar han sig.

– Om en förare exempelvis gör sig i ordning och vill komma igång direkt efter sin 15 minuters rast och råkar trycka igång färdskrivaren redan efter 14 minuter – pang! Då blir det böter, säger Jan Bosaeus.

I början av december kom lagförslaget om id-kontroller på bussar och tåg som kör till Sverige från utlandet. Enligt lagförslaget ska transportören utföra kontrollen och den som gör fel kommer att bötfällas, med hur mycket är ännu oklart. Anna Grönlund, vice vd på Sveriges Bussföretag, är starkt kritisk till upplägget.

– Man kan inte vältra över polisiära uppgifter på enskilda företag, men det är det man gör. Det finns risk för stora förseningar och det kan uppstå situationer med hot om våld när resenärer inte kan visa en giltig identitetshandling, säger hon.

Efter stark kritik från bland annat Lagrådet, som menade att lagförslaget hotade asylrätten, drog regeringen tillbaka planerna på att göra det möjligt att stänga av Öresundsbron. Men id-kontrollerna ska fortfarande genomföras och lagen planeras träda i kraft i januari.

Möjligheterna att komma med synpunkter på förslaget var små med en remisstid kortare än två dygn.

– Vi fick lagförslaget på måndag eftermiddag och klockan 12 på onsdagen skulle svaret vara inne. Det är omöjligt att analysera förslagen och konsekvenserna ordentligt på så kort tid, säger Anna Grönlund.

Det finns möjlighet att göra undantag i reglerna för kör- och vilotider enligt EU:s regelverk. Sveriges Bussföretag har lyft frågan till Näringsdepartementet och fick först tvärnej, men i grevens tid har man föreslagit en smärre förändring i kör- och vilotiderna. Företag som bedriver gränsöverskridande trafik ska kunna få dispens som innebär en lättnad av kör- och vilotiderna. Men dispensen gäller bara i 30 dagar, sedan krävs tillstånd från EU-kommissionen. Det räcker inte, anser Anna Grönlund.

– Det blir lite ur askan i elden. Vi kontrolleras fortfarande på samma rigida sätt och 30 dagar är alldeles för kort tid, lagförslaget planeras ju gälla i flera år. Det kommer inte att hjälpa i någon större utsträckning, säger hon.

Bussföretagen försöker nu anpassa sig till de nya kraven, bland annat genom att informera alla som köper biljetter om att de måste ha med sig identitetshandlingar. Mats Johansson, vd på företaget Nettbuss Express, är bekymrad och osäker på vilka konsekvenserna blir om lagförslaget blir verklighet.

– Om kunderna har sina pass med sig blir det inte ett så stort problem, men har de inte det kan det få väldigt stor påverkan. Om det uppstår förseningar kan det bli svårt att leva upp till kör- och vilotidsreglerna, säger han.

Bussförarna kommer att hamna i en mycket utsatt situation, menar Christel Grip, presschef på Swebus.

– Våra förare tilldelas ett ansvar de varken har utbildning eller erfarenhet av. Det finns ingen utrustning på bussarna för att avgöra id-handlingarnas äkthet. Man har inte förstått hur arbetssituationen för bussförare ser ut, att de är helt ensamma, säger hon.

För att kunna hålla kör- och vilotiderna kan det behövas mer personal, konstaterar Christel Grip. Bussföretagen behöver stöd från myndigheterna, menar hon. Men istället för stöd riskerar företagen alltså att bötfällas om de inte utför id-kontrollerna korrekt.

– Vi tycker att det är bättre att polisen kontrollerar id-handlingar och bussförarna kör bussarna. Hela lagförslaget är orimligt, säger Anna Grönlund på Sveriges Bussföretag.

Samtidigt pågår domstolsprocesser där flera bussföretag riskerar att förlora sina trafiktillstånd efter att Transportstyrelsen bedömt att företagen gjort för många allvarliga överträdelser mot kör- och vilotidsreglerna. Frågan är brännande bland bussföretagen; Transportstyrelsens fyrkantiga tillämpning av reglerna riskerar att slå ut många företag, menar branschen.

– Det här drabbar seriösa företag som inte vill annat än att göra rätt. Det är den absolut största frågan i hela branschen, säger Jan Bosaeus.

På Transportstyrelsen har man tagit till sig kritiken från bussföretagen och just nu pågår ett utredningsarbete kring hur regeltillämpningen eventuellt kan förbättras.

– Vi har försökt bryta ner kritiken om att vi är för fyrkantiga. Dels handlar det om hur vi tillämpar reglerna, dels om hur vi kommunicerar, till exempel när vi begär in material och skriver beslut, säger Annika Troijve Hedman, utredare på Transportstyrelsen.

Hon berättar att myndigheten fått uppmaningar från domstolar att de måste använda proportionalitetsprincipen mer aktivt. Det vill säga: bli duktigare på att göra en bedömning från fall till fall om en sanktionsavgift är rimlig.

– Det är en del som vi ser över, men vi har inte landat någonstans än.

Bland bussföretagen är otåligheten stor.

– Det finns en förståelse politiskt och hos högsta ledningen på Transportstyrelsen, men tjänstemännen fortsätter vara rigida. Regelverket tillämpas helt absurt, vi lyckas inte följa lagar och avtal hur vi än beter oss, säger Jan Bosaeus.

Transportstyrelsen har kommit med flera bra förslag, men det går för långsamt, anser Anna Grönlund.

– Vi har inte sett något av förslagen genomfört. Under tiden drabbas företagen av det här.

Maja Cronstedt