Fokus på individen

I välfärden Att vara vd på Misa känns rätt i magen för Stefan Lahti. Grundtanken, att se personer med funktionsnedsättningar som individer och inte bunta ihop dem i grupp, är det som driver honom. Men just nu är han sur på de privata aktörer som förstör för alla andra.

Stefan_Lahti_redigerad-1
Foto: SÃREN ANDERSSON

När Stefan Lahti, vd på omsorgsföretaget Misa, berättar om sin bakgrund som produktionsledare inom mikroelektronik och optoelektronik är det många som höjer på ögonbrynen. Under 90-talet jobbade han på Ericsson och därefter på tyska Infineon, när han i början av 2000-talet plötsligt fick erbjudande om att bli regionchef i Alviva, som sysslade med företagshälsovård. Företaget sökte någon med vana av att köpa in företagshälsovård och som hade ett affärsmässigt tänkande.

Stefan Lahti tyckte först att det var lite underligt att han som var ”produktionsmänniska” hade fått frågan, men sedan kände han att det var en spännande utmaning och tackade ja.

– Det var jättekul! Och det hände så mycket inom företagshälsovården under den perioden. Det var inte så vanligt med privat vård överhuvudtaget, säger han.

Därifrån var steget inte fullt så långt till vd-posten på Misa där han började 2005. Företaget ville utöka antalet verksamheter och fortsätta att växa för att ha mer pengar till forskning och utveckling. Företagets affärsidé fängslade Stefan Lahti direkt, att vara ett komplement till den traditionella institutionella gruppomsorgen för personer med funktionsnedsättning. De flesta bodde i grupp, hade daglig verksamhet i grupp och gjorde i princip allt i grupp. Men Misa erbjöd i stället individuell daglig verksamhet med arbetsinriktning.

– Lennart Jönsson som startat företaget ville ett personer med funktionsnedsättning skulle få en chans att vara med och delta i samhället. Och ett hyggligt normalt sätt att vara det är att ha ett arbete.

Det tilltalade Stefan Lahti att de skulle vara ute på en helt vanlig arbetsplats på egen hand och att Misa skulle stötta dem där.

– Det kändes bra i magen. Det här kunde jag sälja med själ och hjärta! Mikro- och optoelektronik är jättespännande och hitech på alla sätt och vis, men det här var bra på ett annat sätt.

Inom företagshälsovården hade mycket handlat om rehabilitering för att tillbaka folk till sina anställningar, och den tanken tog Stefan Lahti med sig till Misa. Tänk om de inte bara skulle ha sin dagliga verksamhet på arbetsplatsen utan att de också skulle vara anställda där? På riktigt?

Skeptikerna trodde först att företaget skulle förlora på att deltagarna gick till en anställning och inte längre behövde Misa. Men det visade sig vara helt fel.

Sedan Misa 2005 bestämde sig för att förutom daglig verksamhet även satsa på att deltagarna ska få en anställning har företaget växt snabbt. Från 30 miljoner kronor i omsättning vid utgången av 2004 till en takt på närmare 120 miljoner i år. Från 60 till 180 medarbetare.

2008 slog Socialstyrelsen fast att ett mål med daglig verksamhet är att deltagarna ska kunna gå vidare till anställning, och uppskattningen var att tio procent per år skulle göra det. Fortfarande ligger resultatet på under en procent i snitt i Sverige. Misa satte tidigt upp ett tioprocentsmål för sin verksamhet och ligger idag på 7-9 procent.

Att ha ett så tydligt mål för verksamheten är en av anledningarna till att det gått så bra, anser Stefan Lahti. Ytterligare framgångsfaktorer är högt utbildad personal och samarbete med högskola och universitet.

– Att fyra av fem anställda har en akademisk examen ökar möjligheterna att ta till sig och utveckla nya metoder för att ständigt bli bättre.

Den huvudsakliga arbetsmetoden är Supported Employment, en amerikansk metod som i Sverige främst vidareutvecklas på universiteten i Örebro och Lund, som Misa samarbetar med i flera forskningsprojekt. Just nu sponsrar företaget en forskare på Halmstad Högskola som undersöker vad som händer med elever som slutar särskolan.

– Det är jätteviktigt att jobba med universitet och högskolor, och eftersom det inte forskas så mycket inom det här området vill vi gärna bidra till det. Det gör också att vi får ta del av ny forskning.

En stor fördel med att vara ett privat företag är möjligheten att kunna satsa på att rekrytera bra personal, enligt Stefan Lahti.

– I en kommunal verksamhet är det hela kommunens personalpolitik som styr vad man gör. Vi kan styra helt själva och därför kan vi långsiktigt satsa på personal, vidareutbildning och bra lokaler.

Däremot kommer privata vård- och omsorgsföretag att få det tuffare framöver på grund av debatten kring höga chefsbonusar på privata vårdföretag och vinster som lämnat landet, tror han.

– Liberaliseringen inom vård och omsorg har börjat växa de senaste åren och det varit en skör blomma att vårda. Men tyvärr känns det som att den har stannat upp just nu på grund av vad de här bolagen har gjort. Jag tror att det leder till färre valfrihetsupphandlingar.

Det stora problemet i de senaste exemplen är att ägare och styrelse i bolagen har gjort felprioriteringar på grund av att de inte har kunnat marknaden, anser han.

– Jag är lite sur på dem för de slår undan benen för andra. Det krävs ett visst ansvar att jobba med skattefinansierad verksamhet. Det är inte som att sälja mobilabonnemang. Att man får göra vissa saker betyder inte att man ska göra det.

Han skulle vilja se en öppen debatt mellan de privata aktörerna inom vård och omsorg.

– Vi behöver diskutera hur vi ska få liberaliseringen att fortsätta och hur styrelser och ägarkluster ska hantera sitt ägande och sina vinster.

Entreprenörerna är viktiga för samhället eftersom de som kommer in med nya idéer, konstaterar han.

– I de kommuner där vi har kommit in har kommunen jackat upp kvaliteten i sin dagliga verksamhet när den har fått konkurrens. De blir bättre när de inte längre kan lulla på som de alltid gjort.

En fråga som Stefan Lahti brinner för är att försöka ge de små och medelstora företagen en större plats på marknaden.

– Det är hos de små och medelstora företagen som de nya idéerna och arbetssätten finns. Där finns eldsjälarna med det stora engagemanget. Och det personliga drivet har mycket att ge svensk vård och omsorg.

Han vill vara med och försöka påverka utvecklingen av branschen så att det skapas strukturer för att fler små och medelstora företag ska släppas in.

– Nu domineras marknaden av monopolliknande vårdjättar, både offentliga och privata. Det vore roligt om det kunde förändras. Det finns så mycket bra hos de mindre företagen som inte kommer fram.

Misa har en uttalad strategi att större delen av vinsten ska återinvesteras i verksamheten. Överskottet går främst till personalens kompetensutveckling och till att bygga upp en bra likviditet för att kunna starta nya verksamheter.

– Ett företag måste gå med vinst för att vara livskraftigt. Vinsten utgör grunden för att vi ska kunna höja kvaliteten på verksamheten och bidra till forskning inom området.

Men även de som investerar i ett företag måste få en del av vinsten, konstaterar han.

– De är självklart att de ska få bättre återbäring än bankräntan. Det är grunden i allt företagande. Och företagande är viktigt i den här branschen.

Som vd för Misa är det framför allt företagets fokus på det individuella perspektivet som driver Stefan Lahti.

– Det slår an något speciellt hos mig. Det är en slags liberal grundtanke att man inte ska bunta ihop individer i grupper.

Han erkänner samtidigt att entreprenörskapet i sig är spännande – att få företaget att växa.

– Ja, jag är ju tävlingsmänniska också. Det har jag varit i hela mitt liv. Jag vill göra resultat.

Att få bra respons från deltagare, kommuner och andra inblandade är viktigt för honom. Det ger företaget ett gott renommé och stolta medarbetare. Han konstaterar självkritiskt att han som person nog har ett visst kontrollbehov, men samtidigt har han lätt för att lita på andra och uppmuntrar alltid de anställda att prova sina idéer.

– Jag tror att det märks att jag blir mer glad över framgång än att jag blir arg över misslyckanden. Och då hoppas jag och tror att folk vågar prova sina idéer.

 

Stefan Lahti

Ålder: 46

Gör: Vd på Misa

Bor: I Skokloster

Familj: Gift, två egna barn och tre bonusbarn

På fritiden: Jagar, kör motorcykel.

Misa

Grundat: År 1994 av Lennart Jönsson

Anställda: 180

Omsättning 2011: 102 miljoner kronor

Verksamhet i: Stockholms län, Södertälje, Västerås, Uppsala, Malmö/Lund, och från och med i höst även i Göteborg.

Karin Myrén