Förädlad information gav två nya webbtjänster

Ny marknad "Det är förädlingen som är tricket. Att koppla ihop olika sorters data och på så sätt skapa ny, unik information".
Det säger Jonas Lejon, en av dem som varit först med att kommersialisera tillgången till myndigheternas databaser i ett antal företag.

Jonas Lejon driver sajterna govdata.se och biståndet.se.
Jonas Lejon driver sajterna govdata.se och biståndet.se.

I början av april startade Openaid.se, en gemensam satsning av Utrikesdepartementet och Sida med myndighetsdata om det svenska biståndet. Bara ett par dagar senare hade Jonas Lejon sjösatt sajten Biståndet.se

– Jag strukturerar informationen på Openaid och gör den lättillgänglig. Då kan alla som vill granska hur det svenska biståndet fördelas, säger entreprenören Jonas Lejon som redan förra året gjorde en första satsning med återanvänd myndighetsinformation på sajten govdata.se.

– Den visar olika myndighetstransaktioner, alltså var och hur det offentliga gör affärer. Det ger en inblick i hur skattemedlen används men framför allt kan företagen se vad konkurrenterna debiterar för olika tjänster och produkter, fortsätter han.

Både Govdata och Biståndet är kostnadsfria sajter för användarna. Govdata är till viss del annonsfinansierad medan Biståndet ännu inte ger några intäkter.

– Jag tillhör visserligen gratisgenerationen” men vill hitta nya vägar att tjäna pengar. Jag kan tänka mig att dela Govdata i två delar, en gratis grundtjänst och en del där man betalar för ett mervärde. Ett annat alternativ är att sälja förädlar information vidare till andr4a informationssajter, säger Jonas Lejon.

Han tänker inte stanna vid de två sajter som är igång idag. I takt med att myndigheternas databaser blir mer tillgängliga ökar också affärsmöjligheterna. Fortfarande är den stora utmaningen att hitta rätt sorts material och få ut den i rätt skick.

– Myndigheterna måste inte lämna ut materialet digitalt utan i värsta fall kommer allt på papper, säger han.

Framtida affärsmöjligheter kan vara information från Läkemedelsverket och en tjänst som till exempel ger direkt kunskap om eventuella biverkningar.

– Det är ett område som inte på något sätt exploaterat än. Tricket är förädling, att vara först med att koppla samman en viss data med andra data som tillsammans ger ett mervärde. Då går det att tjäna pengar också, säger Jonas Lejon.

Anders Carlsson