Företagarduon de kriminella gängen inte rår på

Entreprenör Företagaren Mansour Ibrahim vägrar att vika ned sig för de kriminella gängen. Trots att han själv har blivit hotad fortsätter han att driva och starta nya företag.

Håkan_Wall_DSC_5543 (1).jpg
Håkan Wall, chef NOA
Niclas_Andersson_DSC_5408.jpg
Niclas Andersson, polischef Rinkeby

Det var inte så länge sedan som Mansour Ibrahim blev utsatt för ett utpressningsförsök. En okänd person började ringa honom och ville anordna ett möte.

– Jag förstod vad det handlade om från början och sa hela tiden att jag inte känner dig och vill inte ha ett möte. Till sist bekända han färg och krävde en stor summa pengar. Annars kunde han komma tillbaka sa han.

Entreprenör träffar Mansour Ibrahim i Skärholmens Centrum i södra Stockholm där han sedan ett år tillbaka driver en färskvarubutik för fisk- och kött tillsammans med sin vän och affärspartner Faris Alprince.

Duon driver också en nyöppnad hamburgerrestaurang i samma centrum och ska snart öppna en till verksamhet på torget utanför Skärholmens galleria.

– Där ska vi erbjuda lärlingspraktik till entreprenörer som vill starta restaurangverksamhet, säger Mansour Ibrahim.

Tillsammans driver de också flera företag i Rinkeby och Kista i norra Stockholm.

Mansour Ibrahim berättar att han startade sitt första egna ”företag” i hemstaden Alexandria i Egypten när han var åtta år gammal. Då föddes en företagardröm och sedan dess har han i princip varit självförsörjande.

– Jag köpte två fiskar på en marknad för två kronor och sedan sålde jag dem för det dubbla priset några kvarter bort. Fiskhandlaren märkte det och började skicka ut mig att sälja fisk mot att han fick en del av inkomsten.

Han kom till Sverige i slutet av 1990-talet. Efter några års studier och arbete sa han upp sig från sitt jobb på den malaysiska ambassaden 2009 för att satsa på sin entreprenörsdröm.

Det började med ett handelsbolag i Polen som säljer energiprodukter till framförallt Mellanöstern. Det företaget finns kvar, men nu går allt mer tid till de olika företagen i Stockholms förorter.

Att brottslighet är ett problem i många av Stockholms utsatta förorter går inte att förneka, men Mansour Ibrahim och Faris Alprince anser att media gör saker och ting värre när de nästan bara rapporterar om negativa händelser.

– Det handlar om en liten klick av kriminella som förstör för den stora skötsamma majoriteten. Det leder till att svenskar inte vågar komma ut till Rinkeby. Det är en mycket dålig utveckling. Rinkebyborna måste känna att de är en del av samhället. Annars håller det inte ihop, säger Mansour Ibrahim.

– De här människorna utgör en stor resurs som kan jobba och bidra till samhället. Svenskarna måste också bli lite mer öppna gentemot nyanlända och invandrare, fortsätter han.

Arbetslösheten är mer än dubbel så hög i Rinkeby jämfört med hela Storstockholm, visar statistik från Stockholms stad. Nästan dubbelt så många får ekonomiskt bistånd, men den överväldigande majoriteten av invånarna kan försörja sig själva.

Men en del av statistiken är mycket oroande. Arbetslösheten och bidragsberoendet för gruppen 18–24 år är mycket högre i Rinkeby. Nästan tio procent måste ha ekonomiskt bistånd jämfört med fyra procent för övriga Stockholms stad. Behörigheten till gymnasiet är också lägre. 75 procent jämfört med 89 procent för resten av Stockholm.

Det är ett stort problem eftersom de kriminella gängen rekryterar från den åldersgruppen.

– De kan tjäna stora pengar på att sälja narkotika. Vi måste ge dem alternativ så att de kan tjäna pengar på att arbeta. Det är avgörande. Men då måste också företagare kunna bedriva verksamhet här ute, menar Mansour Ibrahim.

En undersökning som organisationen Företagarna nyligen genomförde visar att en av tre företagare i Stockholm har blivit utsatt för brott de senaste fem åren. Den bilden bekräftas av Håkan Wall, enhetschef på polisens Nationella operativa avdelning (NOA).

– Det leder till att det blir en underetablering av företag i de här områdena och det är naturligtvis ett problem, säger han.

Nu har NOA utarbetat en ny strategi kring hur polisen ska arbeta i utsatta områden. En viktig del är att försöka arbeta närmare företagarna eftersom många gånger tar intryck av de dåliga nyheterna.

– Vi vill ha en dialog och lyfta fram de goda exempel som finns. Alla signaler från politikerna visar också att större resurser kommer att läggas på dessa områden framöver. Både polisiärt och när det kommer till samhällsfunktioner, säger Håkan Wall.

Han understryker att polisen bara kan ta hantera en del av problemet.

– Det är inte en polisiär uppgift att bryta segregationen och utanförskapet. Det är politikernas ansvar.

Mansour Ibrahim valde att inte betala personen som försökte utpressa honom.

– Nej, absolut inte. Jag har allt inspelat och kontaktade polisen. Jag säger till alla jag känner att de inte ska betala om de råkar ut för något liknande, men jag förstår att man faller till föga. Det är en skrämmande situation.

Känner du dig rädd?

– Nej, nej, det händer aldrig något om du faktiskt gör rätt för dig och är seriös. Det är om du själv håller på med kriminalitet du kan råka illa ut.

Organisationen Företagarna påpekade också i sin rapport att beskyddarverksamhet är ett växande problem i många förorter.

Niclas Andersson är polischef i Rinkeby.

– Det finns olika varianter där kriminella ibland kräver att få förvara illegala föremål i en butik eller det mer traditionella att företagare ska betala pengar för att hen ska kunna driva verksamheten, säger han.

Just nu ser det tufft ut för företagarna på Rinkebystråket. För två år sen begicks ett dubbelmord på ett kafé på stråket och en Tele2-butik stängdes efter en rad inbrottsförsök. Sedan dess har kundflödet minskat och i kombination med att hyrorna är relativt höga har många företagare det svårt att gå ihop.

– Vi vet hur hårt ansatta vissa företagare är och vår inställning är att detta verkligen är ett angrepp på samhället och vi tar det på största allvar, säger Niclas Andersson.

– Men vi har aldrig haft så många poliser på fältet som idag för att stävja brotten och vi genomför långsiktiga spaningsinsatser, fortsätter han.

Han tror även att den nya polisstation som ska invigas nästa år i Rinkeby kommer att förbättra situationen. Det är ytterligare ett sätt att visa på statens och lagens närvaro, menar han. Men han tycker också att politikerna ska titta närmare på straffvärdena för olika brott för att undersöka om de kan höjas.

– Lagen om utpressning har relativt låga straffvärden. Griper man en person för pågående utpressning är det sällan häktningsgrundande. Då upplever butiksägaren att polisen inte gjort något, säger Niclas Andersson.

– Men i fall med beskyddarverksamhet är läget ofta svårt eftersom man av naturliga skäl inte vill tala om det, fortsätter han.

Ett lyckat exempel var när straffvärdet för vapeninnehav höjdes. Tidigare kunde en person som hade gripits med ett vapen vara ute igen efter några timmar.

– Det är en stor skillnad nu. Nu har vi verkligen chans att kunna få bort en person från gatan, säger Niclas Andersson.

Trots alla problem känner både Mansour Ibrahim och Faris Alprince ett starkt engagemang för Rinkeby. De menar att de största insatserna måste riktas mot unga. Därför har de bland annat startat en taekwondoskola för barn och ungdomar – vilket är logiskt, eftersom Faris Alprince har varit tränare för det bosniska landslaget i Taekwondo.

– Andra generationens invandrare sitter i en svår sits. De hamnar i kläm mellan sina föräldrars kultur och värderingar, från det gamla hemlandet, och det nya landet.

Hur ska Rinkeby bli en bättre plats för företagare och människor?

– Jag tror att en viktig faktor är att slå vakt om dföretagare som verkar här. Vi har potential för att skapa en fantastisk marknadsplats här ute med restauranger och produkter från hela världen.

– Men då måste svenskarna våga sig ut hit och handla. Tillsammans kan alla vi som sköter oss jaga bort de kriminella. Då finns det ingen plats för dom, konstaterar han.

Martin Berg