Företagare chockad av orättvis avgift: ”Vad får vi för pengarna?”

Padelföretagare Jesper Olovsson
Foto: Jesper Olovsson, Enterprise magazine
Jesper Olovsson, delägare Mellby padelcenter.
59

Företagsklimat 660 000 kronor. Så mycket kostar anslutningen till vatten- och avloppsnätet för Mellby padelcenter i Laholm. Det är en halv miljon mer än det kostar att ansluta flerfamiljshus. ”Vad vi får för dessa 500 000 kronor extra som vi måste betala? ”, undrar ägaren Jesper Olovsson.

Företagarna Jesper Olovsson, Daniel Niklasson och Christian Eriksson från Laholm fick en faktura på nästan 660 000 kronor efter att ha anslutit anläggningen Mellby padelcenter till kommunens VA-nät. Det är en summa som Jesper Olovsson tycker är orimligt hög.

– När jag såg fakturan tänkte jag att det var mycket pengar. Är detta normalt?, säger han.

Jesper Olovsson driver i dagsläget flera bolag. Han berättar att han inte tidigare har varit med om att det har kostat så mycket pengar att koppla en byggnad till VA-nätet.

– Jag äger flera fastigheter och har anslutit mig flera gånger. De en- eller tvåfamiljshus som jag har anslutit förr har kostat mig runt 160 000 kronor. Jag hade räknat med att det skulle kosta det dubbla nu, men inte att det skulle vara en sådan stor skillnad.

– Då undrar jag: vad får vi för dessa 500 000 kronor extra som vi måste betala?

I beräkningen av slutpriset ingår även en lägenhetsavgift. Det är en fast avgift som baseras på ett visst antal kvadratmeter och ju större fastighet desto fler ”lägenheter” betalar man för – oavsett om dessa lägenheter finns eller inte.

– Sammanlagt ska jag betala för 14 lägenheter för 14 600 kronor vardera. Men jag har inga lägenheter i anläggningen!

Jesper Olovsson tycker att det borde tas hänsyn till vilken typ av verksamhet som kommer att bedrivas i lokalerna när man fastställer priset.

– Priset utgår ifrån hur många antal kvadratmeter lokalen och tomten är. Men borde man inte ta hänsyn till vad som kommer att finnas i byggnaden och hur mycket vatten som kommer att gå åt? Det är skillnad på om man har en anläggning med till exempel en enda toalett och en med flera duschar och kök.

Mattias Leijon är förvaltningschef på Laholmbuktens VA som ansvarar för vatten- och avloppsförsörjningen i Halmstad och Laholm. Han tycker inte att Mellby padelcenters faktura är hög utifrån kommunens beräkningar.

– Allt är relativt. Jag håller inte med om att padelcentret kan jämföras med bostäder när man ser till sammanhanget.

Han berättar att olika faktorer påverkar priset. Till exempel så måste fastigheter som nyansluts dels betala för nyanslutningen och dels för att få vara ”en del av VA-systemet”. Kommunen tar en avgift på 40 kronor per kvadratmeter tomtyta på anslutning av bostadsfastigheter – en kategori där även lokaler som restauranger, hotell och butiker ingår – och 50 kronor per kvadratmeter för det som kallas för ”annan fastighet”. I den sistnämnda kategorin ingår padelcentret.

– I normalfallet krävs det större ledningar och större kapacitet för att möjliggöra den typen av verksamhet, jämfört med bostäder. Ledningarna är till exempel större än i ett villaområde.

När det kommer till Mellby padelcenter ifrågasätter delägaren Jesper Olovsson det faktum att det finns ett schablonpris för alla typer av verksamheter, oavsett vad verksamheten ägnar sig åt och hur stora rör som krävs för att den ska fungera. Mattias Leijon förstår invändningen.

– Det finns en tröghet i systemet. Det kan finnas en massa olika typer av verksamheter och den som exempelvis äger ett lager med en enda personaltoalett kan tycka att den får en hög avgift jämfört med den som har en anläggning med många våtutrymmen. Men jag kan inte svara på hur man skulle kunna göra det bättre.

– Problemet är också att det kan ske ändringar i vilken typ av verksamhet som bedrivs i lokalerna.

Hallandsposten har nyligen skrivit om padelcentrets faktura på 660 000 kronor, en faktura som företaget har valt att bestrida. Laholmbuktens VA har dock, enligt tidningen, sagt att företagarna riskerar att bli stämda hos mark- och miljödomstolen om de inte betalar fakturan.

Jesper Olovsson säger att han kommer att betala fakturan, men att han först vill ha en dialog med kommunen om priserna. På måndagen träffade han flera av kommunens representanter för ett samtal. Han berättar också att han har fått mycket respons efter den första artikeln i Hallandsposten.

– Många människor, däribland företagare, har hört av sig och sagt att de också tycker att det låter som mycket pengar.

Jesper Olovsson förklarar dilemmat med en motfråga.

– Hur skulle du reagera om du fick en oväntad faktura på över en halv miljon kronor?

– Jag vill med det här visa att det inte är så glamoröst att vara företagare, att det kostar. Vi är dessutom inte bara ett företag, vi gör även något för allmänheten med vår verksamhet.

Ana Cristina Hernández