Företaget hotades av Skatteverket

Rättsosäkerheten Godta vissa beskattningsåtgärder, så lovar vi att inte driva ärendet vidare. Det "erbjudandet" fick Gösta Palm Entreprenad av Skatteverket under en revision. "Det var ett indirekt hot", säger Staffan Salomonsson, Gösta Palm Entreprenad.

Hans gunnar axberger

I början av 2009 gjorde Skatteverket en revision hos Gösta Palm Entreprenad i Burlöv. Företaget och Skatteverket hade olika uppfattningar i ett antal frågor. Skatteverket ansåg att vissa utbetalda traktamenten till två av de anställda inte uppfyllde kraven för skattefrihet.

– De bråkar om 100 meter hit och dit, säger Staffan Salomonsson.

Skatterevisorn skickade ett mail till företaget och varnade för att de anställdas taxeringar skulle utredas och att det kunde bli fråga om skattetillägg.

– Revisorn ville att vi skulle lämna uppgifter som överensstämde med Skatteverkets uppfattning. Men varför skulle vi göra det? Vi tyckte ju olika.

Men skatterevisorn gav sig inte, utan skickade ytterligare ett mail:

”Om bolaget kommer in med en rättad skattedeklaration för december 2008 där bruttolönen höjs med 61 803 kronor, så är Skatteverket berett att inte vidta några beskattningsåtgärder beträffande de anställda. På det sättet kan frågan om skattetillägg på avgifter och skatter undvikas”.

– Vi nekade, det var ju ett indirekt hot, säger Staffan.

Då fattade Skatteverket ett beslut där underlaget för företagets arbetsgivaravgifter höjdes med 61 803 kronor, samt att företaget påfördes skattetillägg. De anställdas taxeringar höjdes också.

Företaget överklagade och anmälde skatterevisorns ”förslag” till Justitieombudsmannen, JO, som i slutet av 2010 riktade allvarlig kritik mot myndigheten.

”Meddelandet har på goda grunder uppfattats som ett indirekt hot”, skrev JO Hans Gunnar Axberger.

Skatteverket medger att förslaget blev olyckligt formulerat.

”Skatteverket kan naturligtvis inte förhandla om beskattningen med den reviderade”, skrev Birgitta Pettersson, enhetschef på Skatteverket.

”Skatteverket förtjänar allvarlig kritik för det inträffade”, skrev JO.

Staffan är nöjd med JO:s beslut, men betonar att striden mot Skatteverket inte är över.

– Direkt efter JO:s beslut drog Skatteverket tillbaka kravet på skattetillägg. Nu kämpar vi för att vinna sakfrågan i kammarrätten.

Daniel Mellwing