Försäkringskassan: ”Medvetna om att vi har långa handläggningstider”

Krångel Bara två av Jatic Scandinavias många arbetskraftsinvandrare har fått intyg om att de har rätt till det svenska socialförsäkringssystemet, vilket har kostat företaget och dess anställda tid och pengar. Nu svarar Försäkringskassan på kritiken.

Enligt Skatteverket och Bolagsverket är huvudregeln att den som arbetar i Sverige ska vara täckt av arbetslandets socialförsäkringssystem. Detta bekräftas även av Elisabeth Rydberg, som är verksamhetsutvecklare för avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor på Försäkringskassan.

– Ja, huvudregeln är att den person som är anställd av en svensk arbetsgivare och jobbar i Sverige har rätt till sjukvård på samma villkor som en person som är folkbokförd i Sverige, säger Elisabeth Rydberg.

– Detta gäller även om arbetsgivaren inte betalar arbetsgivaravgifter, trots att det är obligatoriskt enligt lagen.

Elisabeth Rydberg säger att det som krävs är att den berörda personen, i det här fallet företagets anställda, fyller i en blankett som går att hitta på Försäkringskassans hemsida och skickar in en ansökan om intyg eller EU-kort. Om Försäkringskassan kommer fram till att personen har rätt till vård får den ett intyg som kan visas upp i samband med sjukvårdsbesök.

Problemet för Jatic Scandinavia är att Försäkringskassan tar för lång tid på sig att svara. Än så länge är det bara två av företagets anställda som har fått ett intyg – och det efter att de fick en hjärtinfarkt var.

Varför tar det så lång tid att få ett intyg från Försäkringskassan?

– Vi på Försäkringskassan är medvetna om att vi har långa handläggningstider. Det beror dels på att vi har fått ett starkare inflöde av försäkringsärenden på grund av den ökade rörligheten av personer till Sverige och dels på att vi har ändrat vårt arbetssätt, säger Elisabeth Rydberg.

Hon förklarar att det ”ändrade arbetssättet” handlar om att man nu på Försäkringskassan jobbar mer med att förbättra rättssäkerheten, vilket fördröjer processen.

Hur ska ni göra för att ansökningsprocessen ska gå fortare?

– Vi har tagit åtgärder för att minska handläggningstiden med mer bemanning och effektivisering. Vi har fördubblat personalen det senaste året och satsat på automatisering.

– Vår effektivisering syns inte i statistiken ännu eftersom det är många anställda som är nya och som håller på att gå olika utbildningar.

Företagaren i fråga har fått vänta i 1,5 år för att hans säsongsanställda ska få intyg och har bara fått hjälp med två. Vad säger du om hans kritik mot Försäkringskassans handläggningstider?

– Från Försäkringskassans sida beklagar jag att de har hamnat i en svår situation.

– Om en arbetstagare behöver akut hjälp med vård kan personen vända sig till Försäkringskassan för att få snabbare hjälp med intyget.

Elisabeth Rydberg skriver senare i ett mejl att Försäkringskassan har anställt 112 antal personer under perioden september 2017 till augusti 2018 till verksamhetsområdet ”försäkringstillhörighet” och att ytterligare 26 ska anställas. I dagsläget är de totalt 252 medarbetare, varav 208 årsarbetare, inom området försäkringstillhörighet.

Ana Cristina Hernández