”Forskningsframgångarna har gjort life science mer intressant”

Innovation Även om bolag inom life science fortfarande är riskfyllda investeringar på grund av tidsglappet mellan investering och intäkt så har forskningen på senare år minskat glappet. Det gör sektorn het bland investerare.

Life science
Björn Odlander, vd för HealthCap, ett riskkapitalbolag med fokus på läkemedel och bioteknik.

– Varje år tittar vi på omkring 40 svenska bioteknikföretag. Av dessa väljer vi att gå in i ett eller två, säger Björn Odlander, som är vd för HealthCap, ett riskkapitalbolag med fokus på läkemedel och bioteknik.

I dagsläget har HealthCap investerat över 3 miljarder kronor i omkring 45 svenska bioteknikbolag. Utöver det har HealthCap även betydande investeringar i utländska bolag.

Men det är många bolag som HealthCap ratar eftersom de anses ha potential att bli lönsamma på sikt.  

– Bolaget måste ha en välpaketerad och patentskyddad teknik för att vi ska vara intresserade. Allra viktigast är förstås att produkten fyller ett behov och att den har en kommersiell framtid, säger Björn Odlander.

Men trots att HealthCap är väldigt selektiva så ser Björn Odlander ändå positivt life science-sektorn.

– Trenden nu är att många läkemedels- och medicinteknikbolag är inriktade på att hitta medel och behandlingar mot ovanliga sjukdomar, men där behoven ändå är stora, säger han och fortsätter:

– Forskningen har gjort att kunskaperna om många sjukdomar har ökat. Diagnoserna är mer precisa, vilket innebär att efterfrågan på mer precisa mediciner och behandlingar också ökar. Tidigare satte man ofta in en och samma behandling mot, vad man då trodde, var samma sjukdom.

Detta har, enligt Björn Odlander, inneburit en viktig och fördelaktig förändring när det gäller framtagningen av nya läkemedel.

– Tidigare var skillnaderna så pass begränsade, mellan ett nytt läkemedel jämfört med redan befintliga, att det krävdes omfattande studier med tio tusentals patienter för att en positiv effektiv med den nya medicinen skulle kunna påvisas. I dag, när det ofta handlar om ett nytt läkemedel mot en ny diagnos, räcker det ofta med mindre omfattande studier för att man ska kunna påvisa medicinens nytta, vilket kortat ned utvecklingsprocessen betydligt.

Men även om processen att fram ett nytt läkemedel är kortare i dag så är det fortfaranande det långa tidsglappet mellan investering och intäkter som gör life science-sketorn riskfylld.

– För många bolag tar finansieringen slut innan de har kommit tillräckligt långt. Följden blir en akut likviditetsbrist och därmed kan verksamheten inte fortsätta, säger Björn Odlander.

– Ett företag som lanserar exempelvis en ny app kan låta den testas av marknaden. De kan göra successiva förbättringar och uppdateringar efter att den börjat marknadsföras. Ett läkemedelsbolag måste ha en helt färdig och bevisat nyttig produkt innan bolaget kan gå ut med den på marknaden.

Det som dock lockar investerarna i slutändan är möjligheten till en betydande avkastning på satsat kapital.

– Det handlar alltid om samma sak, nämligen att komma med en produkt som är efterfrågad och som människor är villig att betala för, säger Björn Odlander.

Pär Krause