Från nyanländ till vd – nu ger hon svenskakurser till anställda

346

Välfärd Städentreprenören Elina Sjöberg erbjuder sina anställda språkkurser i ”städsvenska” för att de ska få bättre självförtroende och en chans till en nystart i Sverige. "Jag kan arbeta mer självständigt", säger Rita Nikiforova från Lettland.

Städentreprenören Elina Sjöberg.
Foto: Mostphotos/Privat
Elina Sjöberg startade sitt företag några år efter att Rut-reformen hade sjösatts.
Rita Nikiforova
Rita Nikiforova är nöjd med de språkkunskaper hon fått av att gå kursen.

Elina Sjöberg kom till Sverige från Lettland i början av 2000-talet då hon var i sjuttonårsåldern. Idag är hon 34 år och vd för städföretaget Rent08 med cirka 150 anställda och en omsättning på 40 miljoner kronor.

– Jag var en ung tjej i Sverige som hade varit arbetslös i ett år. Det var i princip alla fel för att starta företag och jag hade ingen erfarenhet av städbranschen. Men jag visste att det skulle gå att hitta bra personal och att det var bra efterfrågan på städtjänster. Därför vågade jag ta steget, säger Elina Sjöberg. 

Rent08 startades några år efter att Rut-reformen hade sjösatts och efterfrågan på städtjänster växte snabbt. Ganska snart började Elina anställa personer från framförallt Baltikum och Östeuropa. De talade i princip bara lettiska eller ryska och väl medveten om att språket är en viktig nyckel till att bygga en framtid i ett nytt land började Elina erbjuda personalen kurser i ”städsvenska”.

– Det är helt frivilligt och sedan starten har ett 100-tal personer gått utbildningen. De får lära sig fraser som är relevanta för arbetet som "ska jag dammsuga och moppa golvet", eller namnen på olika städmedel men också artighetsfraser som "är ni nöjda med arbetet", säger Elina Sjöberg.

Elina upplever att de som gått kursen får bättre självförtroende och därmed växer som personer.

– Det är positivt både för medarbetaren och hela samhället, konstaterar Elina Sjöberg”

– De flesta av våra kunder förväntar sig inte heller att städpersonalen kan någon svenska alls och blir positivt överraskade, fortsätter hon.

Rita Nikforova kommer från Lettland och har arbetat på Rent08 i 3,5 år. Hon är nöjd med de språkkunskaper hon fått av att gå kursen.

– Jag använder mina kunskaper varje dag. Jag förstår vad kunden vill ha hjälp med. Det underlättar vårt samarbete och jag kan jobba mer självständigt. 

Fakta

Till hösten planerar företaget att utveckla en applikation där kunderna ska kunna kommunicera direkt med Rent08:s personal om vilka arbetsuppgifter som ska utföras. Kunden kan skriva in instruktioner direkt i applikationen som sedan kan översätta instruktionerna till medarbetarens språk

MB