Glassig tävling för hållbart samhälle

Tävling Nu inleds jakten på unga samhällsentreprenörer i Europa. För andra året i rad arrangeras tävlingen Join our Core. Glassfabrikanten Ben & Jerry ligger bakom initiativet.

I år har tävlingen utvidgats från fem till nio europeiska länder. Alla i de utvalda länderna som är upp till 34 år kan delta. De ska driva en egen verksamhet där innovation, samhällelig genomslagskraft och hållbarhet är i fokus.

– Vi letar efter de som har bra och innovativa idéer som jobbar med lokala och globala samhällsutmaningar, säger Amelie Silferstolpe.

Hon sitter i tävlingens jury och är grundare av Volontärbyrån, en ideell verksamhet som knyter samman kontakt mellan volontärer och ideella organisationer. Enligt Amelie Silferstolpe är det viktigt med samhällsentreprenörer eftersom de driver samhället framåt.

– De finns både i den ideella sektorn eller kan ha en kommersiell idé men har till syfte att jobba för ett bättre samhälle.

Att glassföretaget Ben & Jerry’s ligger bakom tävlingen är inte konstigt sett utifrån dess historia. Redan från starten 1978 bestämde grundarna Ben Cohen och Jerry Greenfield att företaget skulle kretsa kring ekonomin, produkten och samhället. Enligt Sara-Maria Löfvenberg på Ben & Jerry’s värderar företaget dessa tre saker lika mycket.

– Vi letar nu efter entreprenörer som delar våra kärnvärderingar, säger hon.

Anmälan är öppen till och med 3 maj. Efter det väljer juryn ut 18 finalister från olika håll i Europa. Finalen går av stapeln 12 juni i London. Där presenteras företagsidéerna för en expertpanel som utser nio vinnare. En vinnare från varje land får sitt företagsnamn exponerade på en Ben & Jerrysmak, 10 000 euro och en resa till Ben & Jerry’s hemstad Vermont. De tävlande får även ett sex månaders mentorskap från medarrangören Ashoka som är världens största organisation för samhällsentreprenörskap.

Förra året var Sveriges vinnare samhällsentreprenören Johan Wendt med organisationen mattecentrum. En ideell förening som gratis hjälper tusentals barn och ungdomar att bli bättre på matematik.

Henrik Nygren

Fakta:

En samhällsentreprenör, eller social entreprenör som det ibland kallas, startar och driver företag eller organisationer för att lösa problem i samhället.

Tävlingen Join our Core går ut på att hitta och stödja idéer som bidrar till hållbart företagande.