Godtyckliga beslut plågar landets krögare

Byråkrati Olika kostnader för serveringstillstånd. Öppettider som på oklara grunder inte kan förlängas. Prövotid för erfarna krögare som öppnar ny verksamhet. Nu växer motståndet bland Sveriges krögare mot godtycke och inkonsekvent handläggning.

Lennart Rosenlund
Foto: Karl Melander +46705487121
"Det är ju vi i branschen som måste avgöra hur en restaurang ska skötas", säger Lennart Rosenlund, Munkkällaren i Visby.

Elite Hotels har sammanlagt 29 hotell på 20 orter runt om i landet. Vid den senaste etableringen, i Örnsköldsvik i våras, meddelade kommunens alkoholhandläggare att serveringstillståndet bara skulle gälla fram till klockan ett på natten. Detta för att kommunen ville se om hotellkedjan skulle sköta sig ordentligt.

– Det reagerade vi naturligtvis på, alla andra pubar och restauranger har tillstånd fram till klockan två. Vi skulle alltså få en slags karantän under det första året vilket direkt påverkar våra möjligheter att konkurrera på marknaden, säger Lars Djurberg, ekonomichef på Elite Hotels.

Beslutet fick hotellkedjan att reagera och ta en offentlig debatt med kommunen och bland annat peka på det faktum att Elite Hotels drivit restaurangverksamhet i 40 år utan anmärkningar. Det fanns alltså gott om referenser att tillgå utan att kommunen behövde tillgripa någon egen prövotid.

I det här fallet backade kommunen. Örnsköldsvik beviljade samma öppettider som för övriga krogar och lovade samtidigt att skrota ettårsregeln. Istället ska varje ansökan bedömas individuellt.

Inte unikt

Händelsen i Örnsköldsvik är inte unik. Krögare runt om i landet kan vittna om hur reglerna för det livsviktiga serveringstillståndet och tillhörande öppettider kan skilja stort från kommun till kommun.

Att Örnsköldsvik nu ska införa individuella bedömningar behöver dock inte göra det lättare för stadens restaurangföretagare. Det är just individuella bedömningar av ansökningar som allt som oftast lämnar fältet öppet för tjänstemän att på eget bevåg tolka lagar och regler.

– Vare sig det finns generella regler eller inte så tillämpas de inte generellt, det märker vi som har hotell över hela landet. Varje kommun har sina egna listor med underlag som de vill ha och det skapar naturligtvis ett merarbete. Det finns ingen myndighet som vi lägger mer tid på än de som hanterar alkoholtillstånden, säger Lars Djurberg.

En krögare som ägnat mycket tid åt att protestera mot det godtycke som han menar präglar tillståndsgivningen, är Lennart Rosenlund som driver Munkkällaren i Visby. Inför sommaren 2010 ansökte han om utökade och förlängda öppettider, från 02.00 till 03.00.

Det blev avslag, varpå Lennart Rosenlund överklagade beslutet till förvaltningsrätten, där han vann. Då kraftsamlade Region Gotland som hanterar tillstånden och överklagade vidare till kammarrätten där de i sin tur vann: inget öppet till 03.00.

Sedan dess råder öppen konflikt mellan krögare och myndighet.

– Det finns inga konkreta orsaker till avslaget. Miljö- och hälsoförvaltningen som inspekterar oss kontinuerligt, har aldrig haft några anmärkningar, säger Lennart Rosenlund som sedan dess sökt förlängt serveringstillstånd inför varje säsong, med samma negativa besked.

– Dessutom finns det mängder av städer i landet där krogarna får ha öppet till tre-fyra-fem på morgonen. Men inte i Visby.

Enhetliga regler

Ett serveringstillstånd är avgörande för att en restaurang ska kunna överleva. Det kan skapa en ovilja att protestera och därmed stöta sig med myndigheten, men det finns också exempel på att protester hjälper.

I Gävle ifrågasatte krögarna införandet av 5x5x5-regeln, att en restaurang måste ha fem förrätter, fem huvudrätter och fem efterrätter på menyn för att få tillstånd att servera alkohol. Kommunen drog i detta fall tillbaka förslaget.

Lennart Rosenlund efterlyser enhetliga regler i Krogsverige.

– Det är ju vi i branschen som måste avgöra hur en restaurang ska skötas, inte politiker eller myndighetspersoner. Det klart att vi ska ha regler men när okunniga myndigheter fattar godtyckliga beslut sätts konkurrensen ur spel och det kan stoppa utvecklingen i en hel region, säger Lennart Rosenlund.