Hälften av Arbetsförmedlingens kandidater var inte arbetslösa

Carl Wachtmeister
"Jag fick en bunt med CV som jag gick igenom och kom fram till 18 stycken som såg intressanta ut. Men när jag började kontakta dem så var över hälften inte alls arbetssökande längre", berättar lantbrukaren Carl Wachtmeister.

Arbetsmarknad Företagaren Carl Wachtmeister tog hjälp av arbetsförmedlingen för att tillsätta en tjänst på sitt lantbruk utanför Nyköping. Han fick åtskilliga förslag på tänkbara kandidater. Problemet var bara att över hälften av dem visade sig inte alls vara arbetslösa när han kontaktade dem.

Carl Wachtmeister äger och driver gården Christineholm i Nyköping med fem anställda. Till verksamheten hör skogs- och lantbruk och på gårdens marker erbjuds även jakt, fiske och naturupplevelser.

Våren 2015 letade han efter en person som kunde sköta underhåll på fastigheterna på gården och kontaktade Arbetsförmedlingen i Nyköping.

– Jag fick en bunt med CV som jag gick igenom och kom till slut fram till 18 stycken som såg intressanta ut. Men när jag började kontakta dem så var över hälften inte alls arbetssökande längre. Bara sju av 18 var överhuvudtaget relevanta, säger Carl Wachtmeister.

Bland de övriga elva hade vissa redan jobb sedan ett bra tag tillbaka, andra hade flyttat eller börjat plugga. Så gott som samtliga av de elva hade sedan länge upphört att vara arbetssökande och dessutom meddelat detta till Arbetsförmedlingen.

– Det fick mig bli frågande kring myndighetens rutiner och om Arbetsförmedlingen verkligen har tillräcklig koll för att kunna hantera uppdraget.

Carl Wachtmeister kunde till slut hitta en person att anställa, men beslutet föll inte på någon av de sju tänkbara kandidaterna som kommit in via Arbetsförmedlingen. Lösningen dök upp mycket tack vara egna initiativ från en rutinerad handläggare på Arbetsförmedlingen i Nyköping som använde sig av mindre formella kontaktvägar och tog hjälp av engagerade personer från både Nyköping och Trosa kommun. Hela förloppet låg långt bortom Arbetsförmedlingens standardrutiner.

– Personen vi anställde kom in som ett förslag från chefen för arbetsmarknadsenheten i Trosa kommun, en av flera personer som kopplades in i mejlväxlingen för att lösa frågan.

Carl Wachtmeister tror inte att det saknas engagemang hos enskilda handläggare på myndigheten. Han gissar att det brister i kedjan mellan handläggarna och uppåt i organisationen.

Madelen Syrén, verksamhetssamordnare vid enheten tjänster och program på Arbetsförmedlingen, uppger att Arbetsförmedlingen just nu bedriver ett utvecklingsarbete för att förbättra samarbetet med arbetsgivare i stort. Då ingår också arbetet med att föreslå så relevanta arbetssökande som möjligt till arbetsgivarna.

Men hon uppger att det inte finns siffror som visar att bristande underlag till arbetsgivare är ett vanligt problem.

– Arbetsförmedlingen kan inte garantera att de som söker arbete vid ett visst tillfälle sedan verkligen är tillgängliga när arbetsgivaren kommit längre fram i rekryteringsprocessen, säger Madelene Syrén.

Carl Wachtmeister menar att det är trist om bristande uppdateringar leder till att arbetsgivare inte kommer i kontakt med individer som verkligen behöver jobb. Det skapar onödig friktion i en redan trög arbetsmarknad.

– Visst blev det en del tidsödande ringande för mig bara för att listorna på arbetssökande inte var uppdaterade, men det är bara en del av problemet som jag ser det. Jag undrar om det här är ett genomgående problem för Arbetsförmedlingen och vad det i så fall har för effekter på statistiken kring arbetslöshet och i förlängningen viktiga politiska beslut?

Jesper Mott