Handeln och kommunerna slår larm: ”Inte säkra på att polisen klarar av det här"

Polis
Foto: Johan Nilsson/TT
39

Kriminalitet Handelns problem med brottslighet avspeglas i att Kommunernas nota för att köpa in säkerhet skjutit i höjden de senaste åren. Båda parter känner en oro för att polisen inte kommer att klara av sin omorganisation och få ordning på brottsligheten på gator och torg.

Det är ingen hemlighet att polisen har problem med att få ordning på den omorganisation som sjösattes 2015. Missnöjet inom kåren har varit stort och polisen har drabbats av stora avhopp. Även andelen elever som valt att hoppa av polisutbildningen har ökat kraftigt och flera polisskolor har rapporterat om tomma platser inför terminsstarterna.

I det rättsliga vakuum som uppstått har kommunernas nota för att köpa in säkerhetstjänster ökat med 50 procent på fyra år och uppgår nu till drygt en miljard kronor.

Det är inte ovanligt att kommuner köper in säkerhetstjänster, men de senaste åren har de expanderat till att också omfatta till exempel skolor, bibliotek, centrumplatser med näringsverksamhet.

– Det är inte bara handeln som har upplevt ett större problem. Det har vi även gjort från kommunhåll, säger Greta Berg, expert på brottsförebyggande frågor på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Utvecklingen avspeglar sig också i att säkerhetsföretagens nettoomsättning ökat med cirka 40 procent mellan 2012 och 2016 till 35 miljarder kronor. Omsättningsökningen drivs av att det begås fler brott, det har uppstått nya hot såsom terrorhot, samt att de brott som begås har blivit grövre, uppger Säkerhetsföretagen.

– Klart vi ställer oss tveksamma till en utveckling där vi måste ta ett större ansvar för säkerhet på gator och torg. Det är en kostnadsfråga, eftersom de pengarna skulle kunna gå till skola och omsorg, men också en fråga om rättssäkerhet. Det känns bättre att det är staten som är den yttersta garanten för säkerheten, fortsätter Greta Berg.

Läs även: ICA-handlare anställde egen ordningsvakt för att slippa kriminella gäng

Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel, anser att utvecklingen till stor del beror på just polisens omorganisation som tar allt för lång tid att sätta sig.

– Från handelns sida hoppas vi att de snart kommer till rätta med sin omorganisation och att vi får se fler poliser på gator och torg, men vi är faktiskt inte helt säkra på att så kommer att ske och det är så klart väldigt oroande, konstaterar han.

Även Greta Berg är orolig för att polisen inte kommer att kunna leverera.

– Vi hoppas att det blir bättre, men det har gått rätt många år nu sedan 2015 då polisen började med sin omorganisation. Själva syftet med den var ju att förbättra det förebyggande arbetet och att polisen skulle komma närmare medborgaren. Det ser inte vi och jag delar Svensk Handels oro för att det inte är helt säker åt vilket håll det barkar.

Martin Berg