Här är den ultimata 3:12-guiden

3:12-guiden
29

Skatter Har du ett aktiebolag som går med vinst? I så fall kan du plocka ut en del med bara 20 procents skatt. Det är lite snårigt, men Entreprenör guidar dig genom 3:12-djungeln.

Ulrika Lundh Eriksson PWC
Ulrika Lundh Eriksson, expert på företagsbeskattning på PwC.

  • Varför bry sig om 3:12-reglerna?

Om du äger eller är delägare i ett onoterat aktiebolag (fåmansbolag) har du varje år möjligheten att plocka ut en del av vinsten mot en lägre skattesats. Hur mycket du kan ta ut styrs av det så kallade 3:12-reglerna, som i grund och botten är ganska enkla, men innehåller väldigt många om och men.

Kort sagt är fördelen att du bara behöver skatta 20 procent på denna del. Totalt sett blir det en skattesats på 37,6 procent (eftersom du oavsett måste betala bolagsskatt på vinsten), men jämfört med skatt på lön och sociala avgifter blir det en rejäl skillnad.

  • Din livssituation avgör

Att välja lågbeskattad utdelning, i stället för att ta ut pengarna som lön, snuvar dig dock på underlag för sjukpenning, föräldrapenning och pension. Enligt Ulrika Lundh Eriksson, som är expert på företagsbeskattning på PwC, bör du tänka på hur du vill prioritera.

– Du kanske behöver tjäna lite poäng i socialförsäkringssystemet och få pensionsgrundande inkomst, då kan det vara läge att ta ut pengarna som lön. Problemet är ju att det blir ganska dyrt, för pengarna ska ju räcka till både lön och sociala avgifter, så du får mindre kvar än om du tar det som utdelning.

Att välja utdelning är oftast ett bra alternativ om lönerna redan är höga, om du får lön någon annanstans ifrån, eller är passiv aktieägare. Är du nära pensionen höjs den inte nämnvärt av litet extra lön, så även där är utdelning att föredra.

Däremot kan det finnas en poäng med att komma upp i lön – för då kan även den lågbeskattade utdelningen bli högre. Låter det krångligt? Häng med till nästa punkt.

  • Räkna ut hur mycket du kan få

I 3:12-regelverket kallas den här lågbeskattade delen av vinsten för gränsbelopp. Tar du ut vinst utöver detta gränsbelopp beskattas det som lön.  

Alternativ ett är att utgå från ”förenklingsregeln” som ger dig ett schablonbelopp som staten beslutar om årligen. För 2019 ligger det på 171 875 kronor. Det förutsätter att du har gjort motsvarande vinst i bolaget förstås, ett slags minimum.

– Under uppstart eller när det går sämre i firman, så att du inte har råd att ta ut lön, och kanske när du håller på och stänger ner, då är schablonbeloppet bra, säger Ulrika Lundh Eriksson.

Alternativ två kallas för ”huvudregeln” och då baseras den lågbeskattade utdelningen på hälften av bolagets löner under året ifråga. Det här är ett bra alternativ för dig som har några anställda och har gjort en bra vinst. Säg att bolaget har betalat ut lön för fyra miljoner kronor, då kan man alltså ta ut två miljoner kronor i utdelning, såvida bolaget har gått med så pass mycket i vinst. För att kunna använda sig av huvudregeln ställs vissa krav. 

– Av den totala lönesumman, det vill säga din egen plus de anställdas lön, måste ägarens lön bestå av minst 6 inkomstbasbelopp, vilket i år motsvarar 375 000 kronor, plus fem procent av lönernas totala belopp. Alternativt 9,6 inkomstbasbelopp, vilket är 600 000 kronor. Om du driver ett stort bolag med många anställda, och vet att du brukar ligga på de där 9,6 basbeloppen, så behöver du ju inte räkna på det. Men säg att du har tre anställda, då tjänar du oftast på att ta det första alternativet.

Reglerna skiljer sig dock åt om bolaget är familjeägt eller om det ägs av flera oberoende ägare. I ett familjeägt bolag räcker det med att en i familjen uppfyller lönekravet, de andra kan ha noll i lön men ändå få utdelning baserat på huvudregeln. I annat fall måste alla delägare uppnå kravet.

  • Ingen vinst – men en bra sparbössa

Att spara pengarna har också sina fördelar. Du får en lägre skattekostnad totalt sett, för även om 20 procent skatt på utdelning är bra så kan det bli en ansenlig summa pengar att lägga ut. Du kan sedan plocka ut utdelningen längre fram när bolaget har större marginaler. Gränsbeloppet växer dessutom, tack vare något som kallas kapitalavkastning.

– Säg att du inte nyttjar ditt gränsbelopp just i år, utan sparar det till 2020. Nästkommande år får du chansen att ta ut ett nytt sådant belopp plus att du får litet drygt 3 procent i avkastning för att du sparat gränsbeloppet, säger Ulrika Lundh Eriksson.

  • Viktigt att veta före nyår

Om du ska göra extra löneutbetalningar måste det ske före den 31 december, annars kan du inte tillämpa huvudregeln för uträkningen av ditt gränsbelopp. Att se över årets siffror nu under hösten är därför en god idé. En annan viktig detalj är att om du har startat eller har köpt bolaget under 2018, och alltså inte ägde några aktier i bolaget den 1 januari i år, har du inte möjlighet att använda dig av 3:12-reglerna och ta ut lågbeskattad utdelning för detta år.

Om du funderar på att starta aktiebolag kan det alltså vara värt att göra det redan nu, innan årsskiftet.


Cecilia Burman